Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 18/10/2019, tại Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa”. Tham dự diễn đàn có các lãnh đạo và đại biểu, nông dân đến từ 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang và Kiên Giang.


Toàn cảnh Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa”

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, năm 2012, cả nước có gần 500.000 máy kéo các loại sử dụng trong nông nghiệp, với tổng công suất trên 5 triệu mã lực (CV), tăng 4 lần so với năm 2001; có 580.000 máy tuốt đập lúa; 17.992 máy gặt lúa các loại (so với năm 2007 máy gặt đập liên hợp năm 2010 tăng 9,75 lần; năm 2011 tăng 16,6 lần; máy gặt xếp dãy năm 2010 tăng 1,4 lần, năm 2011 tăng 3,4 lần), riêng vùng ĐBSCL có 11.424 chiếc máy gặt các loại, trong đó: 6.609 máy GĐLH và 4.815 chiếc máy gặt rải hàng.

Hiện nay, trang bị động lực trong sản xuất nông nghiệp cả nước đạt 1,3 CV/ha canh tác. Mức độ cơ giới hoá bình quân các khâu trong sản xuất nông nghiệp như làm đất trồng lúa đạt 35 - 80%; tưới lúa chủ động đạt 85%; thu hoạch đạt 23% (vùng ĐBSCL đạt 36%); sấy lúa chủ động ĐBSCL 39%; tuốt lúa 95%; xay xát lúa gạo 95%, góp phần bảo đảm tính thời vụ khẩn trương, tăng năng suất, chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mức độ cơ giới hóa cao. Đồng Tháp làm đất và bơm tưới đạt 100%, thu hoạch bằng máy đạt 85%. Long An thu hoạch bằng máy đạt 70%, sấy lúa 40-45% vụ hè thu và 25-30% vụ Đông Xuân. Tiền Giang làm đất bằng máy 100%. Vĩnh Long 100% diện tích làm đất bằng máy, trong đó cày ải chiếm 78,3%; thu hoạch đạt 76% diện tích. Kiên Giang máy gặt đập liên hợp phục vụ trên 45% diện tích, lò sấy lúa bảo đảm 50% sản lượng, máy làm đất phục vụ trên 98% diện tích. Cần Thơ bảo đảm 100% cơ giới hóa làm đất, tuốt lúa, bơm tưới; sấy lúa hè thu đạt 68%, thu hoạch lúa 54,7%. An Giang làm đất và tưới tiêu đạt 95%, gieo sạ 48%, thu hoạch đạt 42%.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, nhiều khâu sản xuất lúa đã được cơ giới hóa, một số khâu đạt mức độ cao. Bình quân cả nước khâu làm đất bằng máy tăng từ 75% năm 2008 lên 95% năm 2018, trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đạt gần 100%, thấp nhất là ở trung du miền núi phía Bắc đạt 68%. Khâu gieo sạ, cấy lúa mặc dù mới được ứng dụng nhưng đã có tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2008, mới đạt khoảng 5% thì đến năm 2018 tỷ lệ này đã đạt khoảng 30%; đồng bằng sông Hồng đạt 25%, vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 65%. Khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật năm 2008 đạt 55%, đến năm 2018 đạt 75%; đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long tương ứng đạt 82% và 85%. Khâu thu hoạch có tốc độ tăng khá nhanh, từ 15% năm 2008 lên 70% năm 2018. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long cao nhất đạt 95%; trung du miền núi phía Bắc đạt 25%. Các tỉnh phía Nam, nhất là vùng ĐBSCL cơ giới hóa thu gom và cuộn rơm rạ phát triển nhanh, hiện đạt 90%.

Tuy nhiên, mức độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp nói chung, cơ giới hóa lúa nói riêng một số khâu đạt cao nhưng chưa toàn diện, mới tập trung chủ yếu một số khâu như làm đất, chăm sóc lúa, mía; thu hoạch lúa; một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp như: cấy lúa, chăm sóc cây ăn quả, thu hoạch mía, cà phê. Trang bị động lực máy nông nghiệp Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực…

Giải pháp trong thời gian tới, cần triển khai chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với lợi thế từng vùng và thị trường. Xác định lợi thế của từng vùng, lựa chọn loại máy móc, thiết bị phù hợp với cây, con cụ thể. Đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện tập trung hóa đất đai xây dựng cánh đồng lớn; Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phù hợp với việc đưa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất: Qui hoạch, cải tạo, san phẳng đồng ruộng, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu; giao thông nội đồng và giao thông nông thôn...

Tại Diễn đàn, Ban cố vấn đã trả lời khoảng 20 câu hỏi của đại biểu và nông dân về các vấn đề chính như các giải pháp về cơ giới hóa, hiệu quả của áp dụng máy cấy, máy bay không người lái; chính sách về cơ giới hóa trong sản xuất lúa; kỹ thuật và hiệu quả của sạ khóm; giải pháp truyền thông trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm lúa gạo; hỗ trợ của Nhà nước về mô hình trình diễn cơ giới hóa...

Cơ giới hóa trong sản xuất lúa với mục tiêu là đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi nhất là những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hàng hoá bằng máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao tính cạnh tranh nông nghiệp; Phấn đấu đến năm 2030, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung được cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ và tiến tới tự động hóa./

T. Hiền27824