Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 29/09/2022, tại Hà Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Phát triển chè hữu cơ gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm các tỉnh miền núi phía Bắc” và Lễ Công bố “Cây chè di sản Việt Nam đối với quần thể chè Shan Tuyết Hà Giang”.


Lễ công bố Cây Chè di sản Việt Nam đối với quần thể chè Shan tuyết Hà Giang

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, diện tích chè cả nước năm 2021 đạt hơn 122,5 nghìn ha, giảm khoảng 12 nghìn ha so với năm 2015. Tuy nhiên, năng suất chè lại tăng tương ứng từ 85,9 tạ/ha lên 97,4 tạ/ha. Điều này đạt được là do thay đổi cơ cấu giống và kỹ thuật canh tác. Tuy diện tích giảm nhưng do năng suất tăng nên sản lượng chè năm 2021 đạt 1,087 triệu tấn, tăng 87 nghìn tấn so với năm 2015.

Tính đến năm 2021, cả nước có 34 tỉnh thành trồng chè; các tỉnh có diện tích chè lớn là Thái Nguyên 22,4 nghìn ha, Hà Giang 20,4 nghìn ha, Phú Thọ 15,4 nghìn ha, Lâm Đồng 10,4 nghìn ha. Sản lượng chè của Việt Nam tập trung chính tại hai vùng là vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Đến nay, Cục Trồng trọt đã chỉ định 15 tổ chức chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi trên cả nước. Các tổ chức chứng nhận VietGAP đã chứng nhận cho 197 cơ sở sản xuất chè với diện tích 9.306,48 ha (diện tích chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực), trong đó tập trung ở một số tỉnh như Yên Bái 2.042 ha, Phú Thọ 1.954,18 ha, Hà Giang 1.063,7 ha, Lào Cai 1.200 ha, Lâm Đồng 363,4 ha, Thái Nguyên 565,4 ha... Trong đó, một số tỉnh có mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified, Rainforest Alliances, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ khoảng trên 2.000 ha, một số mô hình được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu, tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ như chè tại Yên Bái, Lâm Đồng và Lào Cai đã được xuất khẩu.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chè hữu cơ (Organic tea) là chè thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Đồng thời, việc trồng, thu hái, chế biến và bảo quản phải tuân thủ các nguyên tắc chung theo Điều 4 của TCVN 11041-1:2017 và Điều 4 của TCVN 11041-2:2017. Việc sản xuất chè hữu cơ phải đảm bảo những yêu cầu như khu vực trồng trọt; Quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học; Chọn giống chè và vật liệu nhân giống; Quản lý đất, nước, phân bón, vi sinh vật gây hại; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý các công nghệ không thích hợp; Các chất được phép sử dụng trong trồng chè hữu cơ; Thu hái; Chế biến; Bao gói; Ghi nhãn; Bảo quản và vận chuyển; Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm,... theo yêu cầu TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang, nhằm thúc đẩy và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chè Shan tuyết Hà Giang, năm 2011, tỉnh Hà Giang bắt đầu thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cây chè Shan tuyết tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên với trên diện tích khoảng 900 ha. Trong năm 2014 và 2015, tiếp tục triển khai 923,5ha tại xã Tiên Yên huyện Quang Bình (548ha); xã Tả Sử Choóng, xã Hồ Thầu và xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì (375,5ha). Tính đến nay, tổng diện tích chè toàn tỉnh được chứng nhận theo các tiêu chuẩn GAP (VietGAP, hữu cơ) là 11.611,7 ha/65 vùng/63 cơ sở, chiếm khoảng 61,25% diện tích chè toàn tỉnh, trong đó, diện tích chè VietGAP là 4.858,6 ha, diện tích chè hữu cơ là 7.071,3 ha.

Tại Diễn đàn, Cục Trồng trọt đã đưa ra một số giải pháp như: Trước mắt, để phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm hữu cơ nói riêng phải đáp ứng yêu cầu của nước/nhà nhập khẩu có thể xem xét áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn của khu vực, tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế hoặc chuyển đổi tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế thành TCVN;

Ngoài ra, giải pháp để phát triển vùng sản xuất chè gắn với nâng cao chất lượng và sản xuất chè an toàn như: Gắn phát triển vùng chè an toàn với cơ cấu giống, định hướng chất lượng sản phẩm và quy hoạch các nhà máy chế biến, nâng cao giá trị gia tăng; Tổ chức sản xuất chè an toàn gắn với tổ chức tiêu thụ sản phẩm chè; Khuyến khích các tổ chức chứng nhận chất lượng như Utz Certificed, RFA tham gia chứng nhận sản xuất chè trên địa bàn cả nước; Tổ chức liên kết giữa người sản xuất với nhà máy chế biến chè, hình thành tổ dịch vụ BVTV để sản xuất chè an toàn; Tăng cường kiểm tra sản xuất, chế biến chè, có giải pháp quản lý, tổ chức và chỉ đạo chè an toàn kịp thời; Phân vùng nguyên liệu chè; Đào tạo và tập huấn cho khuyến nông viên và cán bộ quản lý nông nghiệp của các địa phương.

Tại Diễn đàn, lễ công bố “Cây chè di sản Việt Nam đối với quần thể chè Shan Tuyết Hà Giang” - đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công bố và trao quyết định công nhận 1.324 cây chè Shan Tuyết trên địa bàn 5 huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên và Xín Mần của tỉnh Hà Giang là cây Di sản Việt Nam.

 

T.H31202