Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 13/12/2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững”.Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, năm 2018 tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ đạt 736.558ha trong đó, tôm sú 620.132 ha ha tương đương 84,1%, tôm thẻ chân trắng đạt 116.426 ha tương đương 15,9% diện tích nuôi tôm nước lợ. (100% diện tích nuôi tôm chân trắng thâm canh, bán thâm canh, siêu thâm canh và có áp dụng công nghệ cao). Tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 762.838 tấn, trong đó, tôm sú đạt 297.915 tấn tương đương 39,1%, tôm chân trắng đạt 464.924 tấn tương đương 60,9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,58 tỷ USD trong đó tôm sú đạt 810 triệu USD, tôm chân trắng đạt 2,48 tỷ USD. Dự kiến kết quả năm 2019 diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 736,5 nghìn ha, đạt tổng sản lượng 860.000 tấn (tôm sú 330 nghìn tấn, tôm chân trắng 530 nghìn tấn).

Đối với các tỉnh nuôi tôm nước lợ phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình) có diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 22.589ha (chiếm 3,1% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước) trong đó tôm sú chiếm 77,8% diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng và tôm thẻ chân trắng chiếm 22,2% diện tích nuôi tôm nước lợ. Ước diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao khoảng 3.191 ha chiếm 14,1% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ toàn vùng. Năng suất trung bình ước đạt 40 tấn/ha. Nuôi 3-4 vụ/năm.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, giai đoạn 2014 – 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Tiền Giang và Kiên Giang. Theo hiệu quả trung bình mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP và không theo VietGAP tính trên quy mô 1 ha đạt 587,9 triệu/331,9 triệu tức tăng hơn 177%. Tỷ suất lợi nhuận của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP và không theo VietGAP tính trên quy mô 1 ha đạt 70%/50% tức tăng hơn 1,4 lần. Việc đầu tư cho mô hình nuôi tôm theo VietGAP chi phí cao hơn (ao chứa, lắng, công trình phụ trợ khác...) nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn với những mô hình không nuôi theo VietGAP.

Theo Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, từ năm 2010 đến nay, nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc. Từ chỗ chỉ nuôi tôm sú, Hải Phòng phát triển mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng. Đặc biệt, nhiều địa phương nuôi tôm thẻ chân trắng trong cả hai vụ xuân hè và vụ đông, ứng dụng công nghệ cao như nuôi trong nhà bạt, áp dụng quy phạm VietGAP, ứng dụng chế phẩm sinh học với hệ thống các thiết bị: quạt nước, sục khí, máy cho ăn tự động, nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn bằng công nghệ biofloc, ứng dụng tia cực tím trong xử lý nước nuôi siêm thâm canh bằng bể nuôi di dộng có mái che. Một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng chế phẩm sinh học theo quy phạm VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; Mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ biofloc gắn tiêu thụ sản phẩm; Ứng dụng tia cực tím xử lý nước trong nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng bể ương di động có mái che theo chuỗi giá trị.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia và người nuôi tôm đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm để nuôi tôm theo hướng an toàn, hạn chế rủi ro, phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng như ứng dụng công nghệ sinh học không dùng kháng sinh, hóa chất; Kinh nghiệm để nuôi tôm theo hướng an toàn: liều lượng cho tôm ăn hợp lý, mật độ nuôi tôm, trọng lượng tôm; Các bệnh thường gặp và cách phòng bệnh trên tôm nuôi; Chọn tôm giống đảm bảo chất lượng; Liên kết, chính sách hỗ trợ cho người nuôi tôm; Cách sử dụng men vi sinh hiệu quả; Vấn đề môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm…

T. Hiền27975