Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 15/11/2019, tại Nghệ An, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp với chủ đề: “Giải pháp phát triển sản xuất cây có múi hiệu quả vùng Bắc Trung Bộ”.


Toàn cảnh diễn đàn

Theo Cục Trồng trọt, các tỉnh Bắc Trung bộ (BTB) bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là vùng cây ăn quả không lớn, với tổng diện tích cây ăn quả các loại năm 2018 ước đạt 69,6 nghìn ha, chiếm hơn 7% so tổng diện tích cây ăn quả cả nước, đứng vị trí thứ 6 về quy mô diện tích cây ăn quả trong 7 vùng kinh tế (chỉ lớn hơn vùng Tây Nguyên với 5,9%).

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tổng diện tích cây ăn quả có múi vùng Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 27,94 nghìn ha, chiếm khoảng 11,5 % so với cả nước. Quy mô không quá lớn nhưng cây ăn quả trong khu vực này rất có tiềm năng, đặc biệt, có nhiều cây lợi thế đã hình thành thương hiệu, điển hình như bưởi Phúc Trạch, cam Bù (Hà Tĩnh), cam Vinh (Nghệ An), bưởi Thanh Trà (Huế), bưởi đỏ Luận Văn (Thanh Hóa).

Hiện nay, cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi) tiếp tục phát triển và là nhóm cây ăn quả chủ lực của vùng với diện tích hiện có khoảng 27,94 nghìn ha, chiếm tới 40,15% tổng diện tích cây ăn quả toàn vùng, bằng 11,54% diện tích cam, quýt, chanh, bưởi cả nước. Một số vùng cây có múi sản xuất hàng hóa tập trung trong vùng như Cam (Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Con Cuông - Nghệ An; Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh - Hà Tĩnh), bưởi (Hương Khê, Hương Sơn - Hà Tĩnh)...

Cho đến nay, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được nghiên cứu, áp dụng thành công trong sản xuất cây có múi: Một số giống cây có múi mới đã và đang được phát triển, bổ sung cơ cấu giống trong sản xuất: các giống nhập nội như cam chín sớm BH, chín muộn Valencia (V2), một số giống mới bình tuyển, chọn lọc trong sản xuất như cam chín sớm CS1...; Nhân giống cây có múi sạch bệnh bằng kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng và sản xuất cây giống theo hệ thống nhà lưới 3 cấp (S0, S1, S2); Tưới tiết kiệm nước, tưới nước kết hợp bón phân qua hệ thống tưới đã và đang được quan tâm bước đầu tại một số địa phương, cho hiệu quả rõ rệt làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng năng suất, chất lượng quả; Kỹ thuật thụ phấn bổ sung khắc phục hiện tượng ra hoa nhưng không đậu quả đã và đang được phổ biến trong sản xuất với quy mô diện tích hàng trăm ha (với bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh); Kỹ thuật bao trái, sử dụng bẫy bả sinh học trong vườn cây có múi, hạn chế phun thuốc trừ sâu và ruồi đục quả; Kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ truyền thống (bột ngô, đậu tương, bột cá...) được nhiều vườn hộ áp dụng, làm tăng năng suất, chất lượng, ATTP quả có múi.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng diện tích, sản lượng, sản xuất cây có múi nước ta đang đứng trước một số hạn chế, thách thức chủ yếu như tình trạng sản xuất quy mô nhỏ lẻ, phân tán; cơ cấu giống địa phương là chủ yếu, trong đó giống thoái hóa, giống chất lượng chưa cao; chưa có biện pháp hữu hiệu chống tái nhiễm bệnh Greening trên đồng ruộng; tác động của biến đổi khí hậu, nhiều đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện, gây hại tại khắp các vùng trồng cây có múi, nhất là tại các vùng phát triển tự phát, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng, quản lý ATTP, tuổi thọ vườn cây và làm tăng chi phí đầu tư, chăm sóc. Tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc BVTV hóa học làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng chất lượng, ATTP…

Nhằm tiếp tục phát triển sản xuất, tiêu thụ cây có múi hiệu quả cao, bền vững trong thời gian tới, theo Cục Trồng trọt, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp chính như duy trì quy mô diện tích hiện có ở vùng trồng thích hợp, tiếp tục rà soát các vùng sản xuất cam, bưởi hàng hóa theo định hướng phát triển tập trung; Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ đầu tư phát triển cây ăn quả, gắn với đầu tư công nghệ sau thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Quan tâm phát triển các giống cây ăn quả đặc sản có lợi thế tại các địa phương, vùng; Ưu tiên công tác bình tuyển, phục tráng các giống bản địa, đặc sản địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo, phát triển các giống cây ăn quả mới, có năng suất, chất lượng, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường; Nâng cao tỷ lệ sử dụng cây giống chất lượng, sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng; Nâng cao kỹ thuật canh tác nâng cao chất lượng và ATTP; Ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây ăn quả chủ lực trồng tập trung theo hướng thích ứng BĐKH, tạo sản phẩm an toàn, hiệu quả cao, bền vững; Quan tâm hỗ trợ, khuyến khích liên kết với các doanh nghiệp đầu tư chế biến với công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm chế biến sâu để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng (nhất là đối với cam); Liên kết sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đầu tư, liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị cây ăn quả chủ lực trồng tập trung, từ sản xuất đến thu mua, bảo quản, chế biến và xuất khẩu./

T.Hiền27929