Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức Diễn đàn Quốc gia trực tiếp kết hợp trực tuyến “Diễn đàn quốc gia Quản lý rác thải nhựa đại dương: hướng tới phát triển Thủy sản bền vững”. Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản chủ trì diễn đàn.


Diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội

Tham dự Diễn đàn bao gồm có các đại biểu của từ các Cục, Vụ, Viện trong ngành và các ngành liên quan, các tổ chức trong nước và quốc tế như IUCN, WWF, UNDP, FAO, GIZ, Innovation Norway, Greenhub, IDH, MCD, ICAFISH; các Hội và Hiệp hội; nhóm PPP Thủy sản; các chuyên gia; doanh nghiệp trong các lĩnh vực thủy sản, môi trường…

Với mục tiêu là giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất ngành thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh; nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của cộng đồng nông, ngư dân, các doanh nghiệp về rác thải nhựa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn. Diễn đàn được tổ chức còn nhằm mục đích chia sẻ kết quả triển khai Kế hoạch hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thuỷ sản và hướng thực hiện trong thời gian tới của một số tỉnh, một số tổ chức. Đồng thời, chia sẻ những sáng kiến và đề xuất liên quan đến rác thải nhựa hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thủy sản, lấy ý kiến tham vấn của đại biểu.

Diễn đàn bao gồm 3 Phiên: Phiên I – Tổng kết các hoạt động quản lý rác thải nhựa hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thủy sản; Phiên II – Chia sẻ các sáng kiến quản lý RTN, hỗ trợ thực hiện KHHĐ quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thủy sản.

Theo báo cáo của IUCN, rác thải nhựa chiếm tỷ trọng rất lớn (lên đến 92,3% về số lượng và 60% về khối lượng). Năm 2019 có lượng rác lớn nhất và giảm trong 2 năm tiếp theo. Các bãi nằm trên đảo ven bờ (có hoạt động du lịch) có số lượng và khối lượng rác thấp hơn đáng kể so với các bãi trên đảo xa bờ và trên đất liền. Một số khu vực có sự suy giảm rác thải chựa rõ rệt trong năm 2021: Nha Trang, Bái Tử Long, Núi Chúa, Lý Sơn, Quảng Trị, Cát Bà. Rác nhựa có nguồn từ các hoạt động liên quan đến ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt năm 2021 (48,2%). Trong khi số lượng rác nhựa suy giảm thì rác từ thuỷ sản lại tăng. Phao xốp chiếm 60% số lượng rác nhựa từ thủy sản. Số lượng nhựa có nguồn từ thủy sản giữa các khu vực Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hòn Cau, Phú Quốc có xu thế tăng lên qua các đợt khảo sát. Các khu còn lại có xu thế giảm.

Tại Phú Yên, các đô thị và một số vùng nông thôn đã có xe thu gom rác thải sinh hoạt; Rác được chở đến các bãi rác và xử lý (chôn lấp, đốt,...); Một số loại loại được thu gom và bán lại cho cơ sở tái chế (vỏ chai nhựa, lon nhôm...) nhưng hầu hết các loại nhựa tái sinh, bao nylon, bao bì nhựa,... không được mua lại để tái chế.

Theo Tổng cục Thủy sản, thực hiện “Kế hoạch hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thủy sản, giai đoạn 2020-2030” (phê duyệt tại Quyết định 687/QĐ-BNN-TCTS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTn ngày 05/2/2021). Đây là nội dung quan trọng, cần thiết, cấp bách, phải hạ quyết tâm thực hiện. Theo ông Trần Đình Luân, ngành Thủy sản cần tăng cường tuyên truyền để triển khai thực hiện hiệu quả cho dù có thể còn phải tiếp tục bàn bạc trong những năm tới… Điều quan trọng là cần tuyên truyền để các tổ chức tài chính có thể nắm được tầm quan trọng của việc quản lý rác thải nhựa, tình trạng thực tế, từ đó quyết định cùng chia sẻ với ngành Thủy sản để đạt được mục tiêu chung./ 

T.Hiền30230