Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các sản phẩm bảo vệ thực vật gây lo ngại vì việc áp dụng chúng có thể ảnh hưởng đến một số sinh vật đất được coi là loài không phải mục tiêu và có thể rất nhạy cảm với một số loại thuốc trừ sâu nhất định. Cơ quan An toàn và Thực phẩm châu Âu (EFSA, cơ quan quản lý các hoạt động nông nghiệp, sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật, v.v. ở cấp độ châu Âu) đã phát triển một hướng dẫn và một công cụ phần mềm có tên là Mô hình Phân tích Độ bền trong Đất (PERSAM) để thực hiện đánh giá mức độ phơi nhiễm trong đất.Manu Soto giải thích: Cho đến nay, chương trình PERSAM đã giúp tính toán nồng độ có thể được dự đoán trước của một loại thuốc bảo vệ thực vật nhất định. Chúng tôi hiện đã chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn của các nồng độ này và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro đó, không chỉ xem xét điều kiện đất đai mà còn xem xét loại cây trồng và loại thuốc trừ sâu được sử dụng.

Các đặc điểm của đất và các biến số môi trường thay đổi dọc theo trục vĩ độ trên khắp lục địa châu Âu, ảnh hưởng đến nồng độ môi trường được dự đoán, mức độ độc hại đối với quần thể sinh vật đất và do đó đặc trưng cho rủi ro. Nếu độc tính khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của đất, không thể tuân theo logic của việc áp dụng một liều duy nhất trên toàn châu Âu, vì một liều có thể không có tác dụng ở Thụy Điển, nhưng có thể gây ảnh hưởng ở Tây Ban Nha hoặc Pháp. Điều cần thiết là phát triển một phương pháp đánh giá dựa trên cảnh quan có tính đến sự khác biệt của khu vực.

Vì vậy, các thành viên của Khoa Động vật học và Sinh học Tế bào Động vật đã nghiên cứu ảnh hưởng của bốn loại thuốc trừ sâu đối với hai loại sinh vật khác nhau ở các vùng khác nhau của bắc, trung và nam châu Âu. Nghiên cứu được thực hiện với giun đất và giun xoắn hay còn gọi là collembola, vì giun đất bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm trong đất. Tùy thuộc vào chế độ ăn uống và nhu cầu của từng sinh vật, một số sinh vật dễ bị tổn thương hơn những sinh vật khác do ô nhiễm có trong ngăn đất này hay ngăn đất khác. Nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều yếu tố phải được tính đến khi tính toán rủi ro.

Trong nghiên cứu được thực hiện, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các rủi ro phát sinh từ nồng độ khác nhau rất nhiều giữa ngăn đất này và ngăn đất khác. Họ chỉ ra rằng, với mục đích điều chỉnh các quy định, vấn đề này cần được tính đến bên cạnh những biến động có thể có giữa các khu vực Châu Âu khác nhau. Có thể thấy rất nhiều sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam của châu Âu, nhưng cũng có thể xảy ra trong từng khu vực.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Vấn đề là tính toán rủi ro tốt hơn, và không chỉ bám vào nồng độ thuốc trừ sâu, vì chúng có thể rất khác nhau. Việc tính đến các đặc tính của đất là một bước tiến lớn của nghiên cứu.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)31028