Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều cho rằng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức của hệ thống chính trị, của toàn xã hội về kinh tế tập thể đối với sự phát triển của đất nước đã có những chuyển biến rõ nét. HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao.

Các bộ đề nghị cần tổng kết để có chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian tới cho phù hợp, trong đó, cần bám sát nghị quyết, nghiên cứu cả về lý luận, quan điểm luận chứng, thực tiễn để loại hình kinh tế này phát triển hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTXVN cho rằng, nhận thấy nhiều tỉnh tây Bắc làm rất tốt trong khi một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng vào cuộc yếu vấn đề này.

Theo ông Bảo, cần có một luận cứ bằng chủ trương của Trung ương để Quốc hội có cơ sở cho việc xem xét sửa đổi Luật HTX. “Chúng tôi có báo cáo việc này với Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển được ông Hiển cho rằng, cần phải xem xét trong việc sửa đổi Luật”, ông Bảo cho biết.

Đáng chú ý các đề xuất của ông Cao Đức Phát, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Ông Phát cho hay, hiện chương trình làm việc toàn khóa của BCHTƯ khóa XII không có nội dung cho vấn đề Kinh tế tập thể. “Do đó, theo tôi nên đề nghị Bộ Chính trị có một Chỉ thị hoặc một Kết luận của Bộ Chính trị về nội dung này. Còn để ban hành một Nghị quyết mới thì phải chờ TƯ khóa sau”, ông Phát nói.

Cũng theo ông Phát việc tổng kết chỉ tiến hành từ cấp tỉnh trở lên. Các tỉnh không nhất thiết phải viết báo cáo như đề cương cứng của Ban chỉ đạo TƯ mà phải từ sườn đề cương để có cách làm sáng tạo từ thực tiễn ở địa phương đâu là cách làm hay, hiệu quả và đâu là bài học kinh nghiệm. Để từ đó có được một đánh giá xác đáng.

Về một số vấn đề lớn cần được nghiên cứu, làm rõ trong tổng kết tới đây của Nghị quyết này, Phó trưởng ban thường trực Ban kinh tế Trung ương đề nghị cần chú ý đến các chính sách về đất đai, tài chính tín dụng và nguồn nhân lực.

Ông Phát cũng đề nghị cần xem lại bộ máy nhà nước trong chỉ đạo, lãnh đạo đã hỗ trợ được nhiều cho kinh tế tập thể chưa? Trước đây, Bộ NN – PTNT quản lý chuyên sâu về kinh tế kỹ thuật còn TƯ có một Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thì luôn bám sát chủ trương của TƯ và rất sát sườn với hoạt động của HTX. Vậy trong tình hình mới này chúng ta cần nhìn nhận lại cơ cấu tổ chức này để có một hình thức mới trong vận hành đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tế chứ như cách làm hiện nay thì vai trò vị trí của HTX chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị phải tổng kết cho được những mô hình mới, hay, hiệu quả để nhân rộng tạo sức lan tỏa, đồng thời tổ chức nghiên cứu học hỏi ở một số nước để giúp cho chúng ta hoàn thiện chính sách được tốt hơn.

Đồng tình với các ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phải đánh giá cho được thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay, cả về mặt số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này.

Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung tổng kết phải bám sát vào những vấn đề về thể chế, chính sách, nhất là đất đai, tài chính tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực kinh tế tập thể, HTX; đánh giá thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của liên minh HTX; đồng thời làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Thời điểm tổng kết cần được tính toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Đại hội Đảng để có thể đưa vào nội dung báo cáo chính trị. Nếu tổng kết tốt, có thể đưa số liệu này vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phó Thủ tướng nói và đề nghị Ban Chỉ đạo chuẩn bị các bước công việc, có báo cáo trình Bộ Chính trị vào quý IV/2019, trên cơ sở đó tạo luận cứ cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX vào năm 2022.

(NNVN)26803