Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời gian qua, diện tích cây trồng được ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng tăng nhanh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 60ha cây trồng trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, tăng hàng ngàn ha so với cùng kỳ năm ngoái.


Hệ thống tưới nước nhỏ giọt dưới gốc cây tại trang trại của nông dân huyện Định Quán giúp tiết kiệm nước tưới

Đây là giải pháp hữu hiệu giúp sử dụng tiết kiệm và nguồn nước tưới, đặc biệt là nguồn nước ngầm trong mùa khô. Hiện nay có nhiều công nghệ, giải pháp tưới nước tiết kiệm, trong đó nổi bật là giải pháp tưới phun xung quanh hoặc tưới nhỏ giọt trực tiếp vào gốc cây…. Điểm nổi bật của các công nghệ này là nước được cung cấp trực tiếp tới gốc cây, giúp cây dễ dàng hấp thụ, hạn chế thất thoát, bốc hơi. Ngoài ra, mô hình này cũng giúp giảm bớt chi phí công lao động. Đặc biệt, với mô hình này, nông dân hòa phân bón lẫn vào nước sau đó tưới trực tiếp cho cây trồng giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời hạn chế được tình trạng phân bón rơi vãi, gây lãng phí.

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai32771