Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nhằm mục đích thông qua các chiến lược rõ ràng hơn để bảo tồn tính bền vững và truy xuất nguồn gốc của cá ngừ thông qua các phương pháp như thúc đẩy nghiên cứu khoa học và giáo dục.Bộ Sản xuất, Ngoại thương, Đầu tư và Thủy sản của Ecuador đã ban hành Thỏa thuận Bộ trưởng mới thông qua Kế hoạch Hành động Cá ngừ Quốc gia (PAN ATUN). Chính sách công mới này nhằm mục đích chính thức thiết lập các mục tiêu và chiến lược hiệu quả hơn để bảo tồn và chứng nhận tính bền vững của đánh bắt cá ngừ công nghiệp. Công cụ quản lý hành chính này được cho là chìa khóa để tránh sự gián đoạn vĩnh viễn các vòng đời của cá ngừ và các loài liên quan khác ở Đông Thái Bình Dương.

Kế hoạch đưa ra một số dòng chiến lược, bao gồm: giảm sản lượng khai thác; cải thiện hệ thống giám sát và quản lý tác động môi trường; tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia; xây dựng chương trình giáo dục môi trường; tiếp cận và truyền thông; thúc đẩy nghiên cứu khoa học; và củng cố thể chế, để đáp ứng tốt hơn với bất kỳ mối đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến một lĩnh vực quan trọng như vậy đối với nền kinh tế của đất nước.

“Bằng việc ban hành Thỏa thuận cấp Bộ này, nước này một lần nữa thể hiện cam kết của mình đối với việc sử dụng bền vững tài nguyên biển và củng cố các khu vực chiến lược của chuỗi sản xuất nhằm loại bỏ đánh bắt cá bất hợp pháp. đây là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa cơ quan đánh cá của quốc gia, các nhóm cá ngừ, các tổ chức xã hội dân sự và những người chơi khác tham gia vào chuỗi này”. Guillermo Moran, Giám đốc TUNACONS, một nhóm bao gồm năm công ty cá ngừ lớn nhất của Ecuador cho biết.

Hành động này cũng là một phần trong nỗ lực của chính phủ quốc gia nhằm đáp ứng đầy đủ cảnh báo thẻ vàng được đưa ra vào cuối năm ngoái của Liên minh châu Âu liên quan đến xuất khẩu cá và trở lại trạng thái tích cực. Để làm được điều này, nước này sẽ thúc đẩy quá trình chứng nhận của MSC cho việc đánh bắt cá ngừ không có sự hỗ trợ của FAD. Quá trình chứng nhận dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm 2020.

Bước tiếp theo sẽ là phát triển quan hệ đối tác công tư để thực hiện ngay Kế hoạch hành động cá ngừ quốc gia, dự kiến ​​sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội dân sự như WWF, cũng như các tổ chức nhà nước và hợp tác quốc tế khác.

H.T - Theo Newfoodmagazine28107