Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình được cho là khác nhau đáng kể giữa các quốc gia thành viên EU, do những ảnh hưởng như điều kiện địa lý.Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã công bố bản cập nhật hàng năm mới nhất về sự hiện diện của Dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Liên minh châu Âu. Trong khoảng thời gian được báo cáo - tháng 11/2018 đến tháng 10 2019 - Cộng hòa Séc đã chính thức không có ASF. Tuy nhiên, bệnh này được xác nhận là có mặt ở Slovakia, có nghĩa là tiếp tục có chín quốc gia bị ảnh hưởng ở EU.

Báo cáo cho thấy rằng tất cả các giai đoạn của dịch bệnh hiện đã diễn ra tại EU: các khu vực gần đây bị ảnh hưởng hoặc là khu vực riêng lẻ hoặc mở rộng địa lý từ các khu vực bị ảnh hưởng; các khu vực bị ảnh hưởng đang mở rộng; các khu vực nơi nhiễm ASF đã có mặt một thời gian, bao gồm cả những khu vực mà ASF dường như đang mờ dần; và các khu vực không bị ảnh hưởng.

Tình hình được cho là khác nhau đáng kể giữa các quốc gia thành viên EU, do nhiều ảnh hưởng bao gồm cơ cấu sản xuất lợn trong nước (đặc biệt là “tỷ lệ nắm giữ sân sau”), điều kiện địa lý và đặc điểm của quần thể lợn rừng.

Các trang trại sân sau (phi thương mại) đưa ra những thách thức đặc biệt cho chương trình diệt trừ ASF, EFSA cho biết, chẳng hạn như sự di chuyển không kiểm soát của lợn và người, an toàn sinh học kém và việc xác định các trang trại này.

Đối với báo cáo năm nay, một nghiên cứu trường hợp đã được thực hiện ở Romania để xác định các yếu tố đặc biệt góp phần vào sự lây lan của căn bệnh này trong các tổ chức phi thương mại này.

Báo cáo cũng:

  • Mô tả biến động theo mùa trong việc phát hiện các mẫu dương tính với ASF kể từ khi bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở EU
  • Xem xét các biện pháp được áp dụng bởi các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng để kiểm soát sự lây lan của ASF ở lợn rừng
  • Đánh giá sự hiệu quả của ranh giới nhân tạo hoặc tự nhiên trong việc kiểm soát lây lan, trong đó tập trung đặc biệt vào sự kết hợp các biện pháp kiểm soát đã được áp dụng ở Bỉ 
  • Dựa trên dữ liệu khoa học và dịch tễ học mới nhất, đánh giá các biện pháp quản lý quần thể lợn rừng ở các khu vực địa lý khác nhau của EU.

T.P - theo Newfoodmagazine28088