Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) đang kêu gọi nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường nuôi trồng thủy sản vì lương thực và phát triển bền vững.


Nuôi biển (Ảnh minh họa)

Nuôi trồng thủy sản đã đạt được những tiến bộ to lớn trong những thập kỷ gần đây và được dự đoán sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm thủy sản.

Một tập hợp các bài báo được xuất bản bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này phác thảo sự cần thiết phải có một bộ nguyên tắc quản lý cập nhật để đảm bảo cho sự mở rộng và phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản, đồng thời nắm bắt các công nghệ hiện đại, theo cách có trách nhiệm với môi trường và xã hội, về mặt kinh tế khả thi và có khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Xuất phát từ Hội nghị toàn cầu mới nhất về Nuôi trồng thủy sản Thiên niên kỷ +20 được tổ chức tại Thượng Hải – do FAO và các đối tác tổ chức như một phần của chuỗi các hội nghị như vậy trong thập kỷ – tám bài báo đề cập đến các chủ đề chính để mở rộng lĩnh vực đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của thế giới.

Xinhua Yuan, chuyên gia của FAO cho biết trong một thông cáo báo chí: "Nuôi trồng thủy sản hiện cung cấp khoảng 50% thức ăn thủy sản và có tiềm năng đóng góp vào rất nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, tất cả chúng ta cần tập trung vào cách thúc đẩy nó phát triển theo hướng bền vững”. Ông nói thêm: “Cá và các sản phẩm thủy sản khác có thể và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của tất cả mọi người, giúp cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống lương thực toàn cầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực của những người nghèo nhất”.

Tám bài báo thảo luận về các chủ đề quan trọng đối với nuôi trồng thủy sản, bao gồm các phương pháp sản xuất, các vấn đề xã hội và sức khỏe hành tinh, dinh dưỡng, nguồn gen, an toàn sinh học, quản trị và tiếp cận thị trường toàn diện.

Dưới đây là tổng hợp các thông điệp chính từ các bài viết:

  • Sự phát triển của nuôi trồng thủy sản trong tương lai phải phù hợp với khí hậu ngay cả khi chúng ta tìm cách sử dụng đại dương một cách hiệu quả, hiệu quả và thông minh hơn để cung cấp thực phẩm. Việc nhấn mạnh đến tăng trưởng tổng hợp ở các loài nuôi có bậc dinh dưỡng thấp (chẳng hạn như rong biển và nhuyễn thể hai mảnh vỏ và cá có vây ăn lọc) sẽ rất quan trọng về mặt này.
  • Nuôi trồng thủy sản chủ yếu được thực hiện ở châu Á và cần được phân bổ đồng đều hơn, với những nỗ lực ngay lập tức để kích thích sự phát triển của nó ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và các quốc đảo nhỏ đang phát triển.
  • Đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ biển, nhưng sẽ cần nhiều đổi mới hơn, đặc biệt là đối với nhiều loài được nuôi ở các nước đang phát triển.
  • Trái ngược với nông nghiệp trên cạn, các chương trình nhân giống chọn lọc để phát triển các loại thủy sản nuôi hiệu quả hơn lại không được sử dụng đúng mức, hiện chỉ chiếm khoảng 15% sản lượng.
  • An toàn sinh học cần được tăng cường và có cách tiếp cận chủ động hơn thông qua các hệ thống cảnh báo dịch bệnh được cải thiện, dữ liệu tích hợp và khung pháp lý nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản.
  • Công nghệ kỹ thuật số và điện tử có thể được khai thác để cải thiện các vấn đề về an toàn thực phẩm và các quy trình chứng nhận, chẳng hạn như hệ thống truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
  • Nhiều quốc gia cần xây dựng và thực hiện luật hỗ trợ, tận tâm, thông qua một cơ quan chủ trì, để điều phối các quy định nhằm thúc đẩy phát triển bền vững đồng thời đảm bảo phúc lợi công cộng mà không hạn chế quá mức năng lực của các hệ thống nuôi trồng thủy sản để đối phó với các thách thức về môi trường và xã hội.
  • Với vai trò là một ngành kinh tế và sản xuất thực phẩm chính, nuôi trồng thủy sản hiện cần chủ động tích hợp trách nhiệm xã hội và quan điểm phúc lợi của con người ở mọi quy mô, bao gồm cả người lao động và cộng đồng nói chung.
  • Chứng nhận tính bền vững và các tiêu chuẩn việc làm bền vững là nhu cầu thiết yếu, nhưng gánh nặng tuân thủ lại đổ lên đầu các nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà khai thác nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ hơn. Các cơ chế phân phối lại chi phí và lợi ích một cách công bằng giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ cần được tìm kiếm và thực hiện.

Tám bài đánh giá chuyên đề được đăng trong ấn bản đặc biệt của Tạp chí của Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Thế giới.

V.A (theo Thefishsite)32008