Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) điều chỉnh giảm dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới, nhưng sản lượng năm nay vẫn đạt mức cao nhất mọi thời đại.Trong báo cáo tóm tắt Cung, cầu Ngũ cốc mới nhất, Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng ngũ cốc năm 2020 trong tháng thứ hai liên tiếp, với mức giảm gần 13 triệu tấn do dự đoán sản lượng ngũ cốc thô giảm. Tuy nhiên, sản lượng ngũ cốc toàn cầu vẫn dự đoán đạt mức kỷ lục 2.750 triệu tấn, cao hơn năm 2019 khoảng 1,6%.

Sự sụt giảm sản lượng ngũ cốc thô thế giới phản ánh triển vọng sản lượng ngô giảm ở EU và Ucraina, nơi mà thời tiết bất lợi đã làm giảm năng suất.

Sản lượng lúa mỳ thế giới năm 2020 giảm nhẹ trong tháng này, do dự đoán sản lượng giảm ở Ucraina và Achentina do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn.

Triển vọng sản xuất lúa mỳ đông 2021, đã gieo trồng ở bán cầu bắc, nhìn chung là tốt, phản ánh dự đoán diện tích gieo trồng tăng do giá tăng tại một số quốc gia sản xuất lúa mỳ chủ chốt, đặc biệt là EU.

FAO dự báo tăng mức tiêu thụ ngũ cốc thế giới niên vụ 2020/21 lên mức 2.745 triệu tấn, tăng 1,9% so với niên vụ 2019/20 chủ yếu do tiêu thụ lúa mỳ tăng ở EU.

Sản lượng ngô, lúa mỳ và gạo thế giới dự báo giảm trong tháng này, trong bối cảnh tiến độ xuất khẩu nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, khiến nguồn cung dự trữ giảm, đặc biệt ở các nước xuất khẩu lớn. FAO đã hạ dự báo tồn kho ngũ cốc toàn cầu vào cuối mùa vụ 2021 với mức giảm khoảng 13,6 triệu tấn xuống 876 triệu tấn, hiện đang giảm dưới mức kỷ lục niên vụ 2017/18. Do đó, tỉ lệ dự trữ - tiêu thụ ngũ cốc niên vụ 2020/21 đạt mức 31,3%, vẫn nhấn mạnh triển vọng nguồn cung toàn cầu tương đối dồi dào trong mùa vụ mới.

MH (Theo FAO)28956