Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự báo của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) về sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2022 đã được tăng thêm 7 triệu tấn trong báo cáo tháng 7/2022 và hiện được chốt ở mức 792 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thiếu 0,6% so với sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2021.Mức tăng hàng tháng chủ yếu dựa trên việc điều chỉnh tăng 6,4 triệu tấn đối với dự báo sản lượng ngũ cốc thô, ước đạt 501 triệu tấn vào năm 2022, chỉ thấp hơn 0,5% so với năm 2021.

Dự báo về tiêu thụ ngũ cốc thế giới trong niên vụ 2022/23 cũng đã được nâng lên, tăng 9,2 triệu tấn lên 797 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 1,7 triệu tấn (tương đương 0,1%) so với niên vụ 2021/22, chủ yếu phản ánh dự báo sử dụng ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi thấp hơn.

Ở mức 854 triệu tấn, dự báo của FAO về dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối mùa vụ năm 2023 sẽ tăng 7,6 triệu tấn so với tháng trước nhưng vẫn giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương 5 triệu tấn). Ở mức này, tỷ lệ dự trữ - tiêu thụ ngũ cốc toàn cầu sẽ giảm từ 30,7% niên vụ 2021/22 xuống còn 29,8% niên vụ 2022/23.

Dự báo mới nhất của FAO về thương mại ngũ cốc thế giới niên vụ 2022/23 là 468 triệu tấn, tăng 4,8 triệu tấn so với tháng trước nhưng là mức thấp nhất trong ba năm qua và giảm 11,4 triệu tấn (tương đương 2,4%) so với niên vụ 2021/22 . Chiếm phần lớn sụt giảm, thương mại ngũ cốc thô được dự báo sẽ giảm 4,1% (tương đương 9,5 triệu tấn) vào niên vụ 2022/23 so với mức ước tính niên vụ 2021/22, phần lớn là do tổn thất ngô liên quan đến chiến tranh và xuất khẩu lúa mạch từ Ucraina./.

MH (Theo FAO)30985