Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiểu rõ việc giá trị được phân phối như thế nào thông qua các hệ thống nông sản trên thế giới sẽ giúp tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi dễ dàng hơn rất nhiều.Để đóng góp vào cơ sở bằng chứng cần thiết, Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) đang phát triển một bộ dữ liệu mới để theo dõi cách các nguồn tài nguyên chảy trong nền kinh tế và đánh giá xem có bao nhiêu trong số tài nguyên này chảy vào lĩnh vực nông nghiệp.

Địa chỉ tên miền Chuỗi giá trị thực phẩm mới hiện đã có trên cổng thông tin FAOSTAT, với mục đích phá vỡ chi tiêu lương thực quốc gia của người tiêu dùng cuối cùng thông qua các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị nông sản, theo cách tiếp cận “Đô la lương thực” do Cơ quan dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế (ERS) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiên phong. FAO, Đại học Cornell và ERS đã phối hợp để điều chỉnh và mở rộng quy mô phương pháp tiếp cận của USDA nhằm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vai trò trung gian trong chuỗi giá trị thực phẩm sau thu hoạch như chế biến, bảo quản, vận chuyển và bán buôn.

Tên miền FAOSTAT mới sẽ dần mở rộng phạm vi bao phủ, có thông tin về 65 quốc gia từ năm 2005 đến năm 2015.  Dữ liệu cho thấy khoảng 20% ​​chi tiêu cho lương thực thực phẩm tại nhà thuộc về người nông dân, khoảng 1/4 dành cho chế biến và gần 1/2 dành cho bán lẻ và bán buôn.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 6,7% chi tiêu cho thực phẩm nhập khẩu tập trung vào người nông dân. Con số đó thậm chí đang giảm dần, cho thấy sự cần thiết phải chú ý đến khía cạnh sau thu hoạch trong chuỗi giá trị thực phẩm.

Một ví dụ để so sánh, nông dân ở Mỹ kiếm được 14,5 xu cho mỗi đô la tiêu dùng chi cho thực phẩm sản xuất trong nước và 6 xu cho mỗi đô la chi cho thực phẩm nhập khẩu. 

Dữ liệu nhất quán này sẽ là chìa khóa trong số các chương trình nghị sự chính sách khác để phân tích chiến lược về khả năng tạo việc làm trong toàn bộ hệ thống nông nghiệp.

Người đứng đầu Bộ phận Thống kê của FAO cho biết, tên miền FAOSTAT mới đánh dấu một thay đổi quan trọng và phức tạp đối với việc chuyển đổi thu thập và phân tích thống kê từ trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp sang các hệ thống nông sản nói chung. FAOSTAT cũng đang thực hiện nội dung về phát thải khí nhà kính trang trại để hình thành quang phổ.

Ý nghĩa của dữ liệu

Dữ liệu thống kê trên FAOSTAT cho thấy tỷ lệ người nông dân mua thức ăn nhập khẩu, lĩnh vực sôi động nhất của hệ thống nông sản, thay đổi đáng kể trên khắp thế giới, từ dưới 0,5% ở Singapore đến 25% ở Ấn Độ.

Trên thực tế, phần tích lũy cho nông dân là điểm khởi đầu để tiến tới những hiểu biết chính. Ví dụ, tỷ lệ ‘đồng đô la lương thực’ của trang trại có thể cao hơn ở những nơi sản xuất nhiều loại trái cây và sản phẩm làm vườn có giá trị cao. Nếu tỷ lệ trang trại giảm do sự phát triển kinh tế tổng thể của một quốc gia, thì đó có thể là một sự phát triển đáng mừng bởi điều này có thể sẽ nâng cao giá trị đầu vào trang trại đối với thực phẩm nhập khẩu.

Bộ dữ liệu hiện tại sẽ được cập nhật đều đặn và mở rộng ra nhiều quốc gia. Hiện tại, bộ dữ liệu nhất thiết phải bao gồm các danh mục rộng có thể bao gồm các yếu tố ngoại sinh như thuốc lá, trong khi hầu hết các phép đo hiện tại về tỷ lệ thực phẩm bên ngoài bao gồm chi phí ăn ở hoặc giải trí.

Bất chấp những hạn chế về phạm vi phủ sóng và độ trễ thời gian không thể tránh khỏi hiện tại, việc mở tên miền đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa ra quan điểm rộng hơn, quan điểm bao trùm toàn bộ quá trình từ sản xuất sơ cấp đến tiêu thụ thực phẩm.

MH (Theo FAO)31444