Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU), đưa ra lộ trình mở rộng quan hệ hợp tác về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và lương thực bền vững, tầm quan trọng của sức khoẻ đất và số liệu thống kê về phân bón.Biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi Beth Bechdol, Phó Tổng giám đốc của FAO và Svein Tore Holsether, Chủ tịch Hội đồng quản trị của IFA. Mối quan hệ đối tác sẽ chứng kiến ​​FAO và IFA làm việc cùng nhau để nâng cao nhận thức về Quy tắc ứng xử quốc tế về Quản lý và sử dụng bền vững phân bón (Bộ quy tắc về Phân bón), cũng như nâng cấp và phổ biến số liệu thống kê về phân bón.

Đại diện FAO cho biết: “Đổi mới, công nghệ và dữ liệu ngày càng quan trọng đối với trọng tâm chiến lược tổng thể của FAO. Khi FAO và IFA tiếp tục làm việc cùng nhau, đây là cơ hội để phát triển dựa trên nền tảng công việc đã được thiết lập trước đây và chúng tôi cũng có thể chứng minh bằng tác động và kết quả cụ thể. ”

“Ngành phân bón cam kết thực hiện sản xuất và sử dụng bền vững. Chúng tôi tự hào ủng hộ tầm nhìn của FAO về sự thay đổi và đổi mới mang tính chuyển đổi, với những tác động và lợi ích bền vững có thể đo lường”, đại diện IFA nói.

Thỏa thuận thúc đẩy sự hợp tác giữa FAO và IFA trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm bền vững - bao gồm đánh giá độ phì nhiêu của đất, sử dụng phân bón bền vững và cải tiến liên tục số liệu thống kê của FAO nhằm hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Biên bản ghi nhớ vạch ra các kế hoạch để FAO và IFA hợp tác về việc tuân theo Bộ Quy tắc về Phân bón, được phát triển nhằm tăng cường an toàn thực phẩm và sử dụng phân bón an toàn. Tiếp theo sẽ là một sự kiện quảng bá toàn cầu và các hội thảo khu vực được tổ chức nhằm phổ biến thực hiện Bộ Quy tắc về Phân bón, tập trung vào nhu cầu và ưu tiên của khu vực; và để đánh giá tính khả thi, tính thực tiễn và việc thực hiện các điều khoản của Bộ Quy tắc đối với các khu vực cụ thể.

FAO và IFA sẽ tiếp tục hợp tác phân tích và thảo luận về số liệu thống kê lịch sử về phân bón, chủ yếu tập trung vào dữ liệu được công bố công khai trong cơ sở dữ liệu tương ứng của hai tổ chức, FAOSTAT và IFASTAT, đặc biệt chú trọng đến việc tiêu thụ phân bón.

FAO và IFA chia sẻ các mục tiêu chung về việc cung cấp số liệu thống kê toàn cầu về phân bón cũng như thúc đẩy quản lý đất và dinh dưỡng thực vật bền vững thông qua các hoạt động nghiên cứu và tiếp cận quốc tế.

IFA là hiệp hội quốc tế về ngành công nghiệp phân bón và chuỗi giá trị toàn cầu, có nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, phân phối và sử dụng hiệu quả và có trách nhiệm các chất dinh dưỡng thực vật để đảm bảo phát triển bền vững và giúp đạt được an ninh lương thực toàn cầu./.

MH (Theo FAO)30252