Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 16/3, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Quỹ Thiện Tâm đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển các mô hình nông nghiệp, nông thôn điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới.


Ông Ngô Trường Sơn - Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bà Phan Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Thiện Tâm ký kết Thỏa thuận hợp tác

Dự Lễ ký kết về phía Bộ NN-PTNT có Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Ông Ngô Trường Sơn - Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn. Về phía Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn VinGroup) có Bà Phan Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Ông Lý Minh Tuấn – Giám đốc Quỹ.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu 

Theo ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Quỹ Thiện Tâm sẽ tập trung vào ba nội dung chính: Hợp tác trong công tác đào tạo, tâp huấn, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông và người sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là nông dân, ngư dân nghèo vùng cận nghèo và các vùng khó khăn; Hợp tác trong hoạt động xây dựng mô hình khuyến nông điển hình (mô hình Nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai, xóa đói giảm nghèo…) tại các vùng sinh thái, vùng sản xuất tập trung trên cả nước; Hợp tác triển khai các hoạt động thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và dữ liệu hóa, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp nhằm đảm bảo lan tỏa kết quả, hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tới cộng đồng xã hội.

Ông Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Ông Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai hơn 10 năm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong những nguyên nhân để đạt được kết quả đó là nhờ nguồn lực, trong đó nguồn lực từ trung ương chỉ chiếm dưới 2%, địa phương khoảng 10%, còn lại từ nguồn xã hội hóa, tín dụng…Chính vì vậy, viêc Tập đoàn VinGroup thông qua Quỹ Thiện tập phối hợp để hỗ trợ triển khai chương trình sẽ rất có ý nghĩa, giúp chương trình đạt hiệu quả hơn nữa.

Ông Lý Minh Tuấn – Giám đốc Quỹ Thiện Tâm phát biểu

Ông Lý Minh Tuấn – Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết, với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, trong suốt 17 năm qua, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup đã triển khai rất nhiều hoạt động từ thiện trong cả nước và nhận thấy vai trò đặc biệt của ngành nông nghiệp đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây cũng là lĩnh vực liên quan đến đời sống của hàng chục triệu bà con nông dân Việt Nam. Quỹ Thiện Tâm đã chủ trương dành một phần ngân sách để hỗ trợ cho lĩnh vực này, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với chủ trương đó, ông Tuấn cho biết rất vui mừng khi cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển các mô hình nông nghiệp nông thôn điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông hy vọng ba bên sẽ phối hợp thật tốt thỏa thuận này, góp phần vào sự phát triển kinh tế ở địa phương và chung tay vào sự nghiệp phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn VinGroup thông qua Quỹ Thiện Tâm ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Cho rằng nông dân là lực lượng nền tảng của xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh việc ký kết hợp tác giữa ba bên phải thực sự có ý nghĩa và hiệu quả thông qua việc xây dựng được các mô hình nâng cao năng lực cho nông dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong sản xuất, khai thác sản phẩm đặc sản của từng địa phương, nâng cao chất lượng đời sống, tạo sinh kế lâu dài cho người dân nhờ sản xuất nông nghiệp.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tặng hoa chúc mừng các bên ký kết

Toàn cảnh Lễ ký kết

V.A (mard.gov.vn)31792