Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giống lúa PY2 do Trung tâm Giống và kỹ thuật cây trồng Phú Yên chọn tạo và nhượng quyền sản xuất, kinh doanh cho Viện Nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố.


Hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa PY2

Giống có đặc điểm thời gian sinh trưởng ngắn, vụ ĐX từ 100 - 105 ngày, vụ HT 92 - 96 ngày. Đẻ nhánh khá, chiều cao cây 90 - 93 cm, cứng cây, chống đổ ngã tốt, chịu thâm canh. Số hạt chắc trên bông từ 110 - 140 hạt, khối lượng 1.000 hạt 24 - 26gr. Hạt dạng bầu tròn rất thích hợp với tập quán canh tác của bà con nông dân các tỉnh Nam Trung bộ.

PY2 chịu nóng và chống chịu sâu bệnh tốt. Năng suất đạt từ 7 - 8 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt 9 - 9,5 tấn/ha, giống có khả năng thích ứng với nhiều loại chân đất và vùng khí hậu khác nhau.

Qua sản xuất, giống lúa PY2 đã khẳng định tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, mới đây Bộ NN-PTNT đã có quyết định số 2964/QĐ-BNN-TT ngày 30/7/2019 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp cho giống lúa PY2 trong vụ ĐX và hè thu tại vùng sinh thái Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

NNVN27615