Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có tổng diện tích rừng và đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích đất tự nhiên của tỉnh (vào khoảng trên 5.540 km2). Vì vậy, công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Diễn tập dập lửa cứu rừng ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày vừa qua, hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc đều không có mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy đều giảm nhanh. Dự báo Cấp báo động PCCCR (phòng cháy, chữa cháy rừng) vẫn đang tiếp tục ở cấp V – Cấp cực kỳ nguy hiểm. Nếu cháy rừng xảy ra thì tốc độ cháy sẽ lan nhanh, ảnh hưởng trực trực tiếp tới hệ sinh thái và tài nguyên rừng….

Riêng trên địa bàn Hà Giang, trong nhiều ngày qua trời không có mưa, độ  ẩm không khí thấp, tình trạng báo động xảy ra cháy rừng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ở  cấp độ V, là cấp cực kỳ nguy hiểm. Từ thực tiễn đó, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố; các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các công ty lâm nghiệp; các chủ rừng…Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 – CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công điện số 481/CĐ – TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, các Văn bản của UBND tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Rà soát và cảnh báo đến các hộ gia đình, các chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo cháy rừng ở mức độ cao; phân công lịch trực 24/24 giờ trong những ngày cảnh báo cháy rừng ở cấp độ V. Chỉ đạo các địa phương, các chủ rừng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm chủ động trong công tác PCCCR; chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện đảm bảo sẵn sàng huy động khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng…

Văn Phú27978