Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong những năm qua, do biến đổi khí hậu nên nhiều diện tích canh tác lúa của Hà Giang bị thiếu nước tưới nên năng suất giảm. Từ thực tiễn đó, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các huyện, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích canh tác lúa bị thiếu nước tưới sang trồng các loại rau màu như: Ngô, lạc, đậu tương, cây mía đường; trong đó tập trung chủ yếu vào cây lạc và đậu tương.


Chuyển đổi đất lúa sang trồng lạc tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình

Riêng trong vụ Xuân 2022, diện tích lạc của Hà Giang đạt trên  5.420 ha (chiếm khoảng 22,8% diện tích cây trồng vụ xuân). Trong những năm qua, năng suất lạc bình quân đạt 22,6 tạ/ha và cho thu nhập từ 38 – 40 triệu đồng/ha/vụ. Tổng diện tích đậu tương trong vụ Xuân 2022 đạt gần 5.210 ha (chiếm khoảng 21,8% diện tích vụ xuân), năng suất đạt từ 23,6 – 24,5 tạ/ha và giá trị thu nhập từ 33,5 – 35 triệu đồng/ha/vụ. Từ thực tế cho thấy, giá trị thu nhập từ cây lạc và đậu tương cao hơn hẳn so với cây lúa.

Từ thực tiễn sản xuất, ngành Nông nghiệp của tỉnh cũng khuyến cáo người dân nên chuyển đổi các giống lạc và đậu tương giống cũ sang trồng các giống mới cho năng suất và chất lượng cao. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng mới được chuyển đổi; chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo người dân triển khai canh tác các loại cây trồng mới theo phương châm “5 cùng”: Cùng giống, cùng thời vụ, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch.

Theo đánh giá, khảo sát của cơ quan chức năng, các điều kiện về đất đai, nông hóa thổ nhưỡng và thời tiết khí hậu của đa số các huyện trong tỉnh khá thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển và mở rộng diện tích các loại rau màu…. Vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng trồng rau màu có qui mô lớn tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê…Từ thực tiễn cho thấy, các loại rau màu đã thực sự trở cây hàng hóa cho nhập cao so với cây lúa tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp – PTNT Hà Giang: Trong những năm qua, do hạn hán kéo dài nên nguồn nước tưới cho cây lúa không đảm bảo nên năng suất lúa thường bị giảm mạnh. Từ thực tiễn đó, nhiều hộ gia đình tại các huyện, thành phố trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển dần các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, thu nhập từ các loại rau màu cũng cao hơn so với cây lúa; trong khi đó đầu tư công lao động cho mỗi ha lúa lại cao hơn so với cây rau màu; ngoài ra, công tác phòng trừ sâu bệnh trên rau màu cũng đơn giản và ít tốn kém hơn so với cây lúa.

Nhằm đẩy mạnh phát triển và mở rộng diện tích các loại rau màu theo hướng hàng hóa, Ngành Nông nghiệp của tỉnh đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến để hoàn thiện báo cáo về Kế hoạch chiến lược đầu tư chuỗi giá trị cây rau màu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2026 để trình UBND tỉnh phê duyệt; trong đó, tập trung vào những giải pháp hỗ trợ và đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với người nông dân; các giải pháp về nguồn vốn, liên kết sản xuất và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm; đề xuất các giải pháp nhằm hình thành các Tổ hợp tác, các HTX, doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm rau màu chủ yếu trên địa bàn tỉnh; đầu tư qui hoạch vùng sản xuất rau màu về giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; xúc tiến công tác đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống thủy lợi, điện, đường giao thông đối với các vùng chuyên canh sản xuất cây rau màu chủ yếu của tỉnh...

Văn Phú31086