Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trên địa bàn Hà Giang, lạc là loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao trên đơn vị đất canh tác. Bên cạnh đó, trong những năm qua, do biến đổi thời tiết khí hậu, nhiều diện tích canh tác lúa của Hà Giang bị thiếu nước, nên đã phải chuyển đổi sang canh tác các cây trồng cạn, trong đó lạc là một trong những cây trồng thế mạnh.Tính đến thời điểm tháng 6.2017, diện tích trồng lạc của toàn tỉnh Hà Giang đạt trên 9.600 ha, chiếm khoảng 17,9% diện tích trồng lạc của toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc; năng suất lạc của Hà Giang đạt bình quân 21,8 tạ/ha và cho giá trị thu nhập từ 35 – 40 triệu đồng/ha/vụ.

Theo báo cáo đánh giá, khảo sát của cơ quan chức năng, điều kiện về đất đai, nông hóa thổ nhưỡng và thời tiết khí hậu của đa số các huyện trong tỉnh Hà Giang khá thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển và mở rộng diện tích trồng lạc. Vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn Hà Giang đã hình thành nên nhiều vùng trồng lạc có qui mô lớn tập trung theo hướng hàng hóa tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và huyện Bắc Mê…Từ thực tiễn cho thấy, cây lạc đã thực sự trở cây hàng hóa cho nhập cao tại một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang: Trong những năm qua, do hạn hán kéo dài nên nguồn nước tưới cho lúa không đảm bảo nên năng suất lúa thường bị thất thu. Từ thực tiễn đó, nhiều hộ gia đình trên địa bàn của huyện đã mạnh dạn chuyển dần các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thu nhập từ cây lạc cao hơn nhiều so với cấy lúa, trong khi đó đầu tư công lao động cho mỗi ha lúa lại nhiều hơn so với cây lạc; bên cạnh đó, công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lạc cũng đơn giản và ít tốn kém hơn so với cây lúa.

Do diện tích trồng lạc không ngừng được tăng lên, các phòng ban chức năng của các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê…. cũng từng bước khuyến cáo cho người dân dần thay thế các giống lạc cũ năng suất thấp sang trồng giống lạc L14 có năng suất và chất lượng cao; vì vậy, cho tới cuối năm 2016 và vụ Xuân 2017, giống lạc L14 đã chiếm trên 80 % cơ cấu giống lạc của các huyện trong tỉnh. Ngoài ra, để nâng cao năng suất lạc và giảm thiệt hại do sâu bệnh gây lên, các huyện trong tỉnh của Hà Giang cũng đã chỉ đạo người dân đẩy mạnh thâm canh và thực hiện gieo trồng lạc theo tiêu chí "5 cùng" (cùng giống, cùng thời vụ, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch). Vì vậy, năng suất lạc của Hà Giang cũng không ngừng được tăng lên. Nâng giá trị canh tác lạc trên đơn vị diện tích từ 30 triệu đồng/ha/vụ vào năm 2012 nên 40 triệu đồng/ha/vụ vào vụ Xuân 2017.

Vì vậy, có thể khẳng định, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang gieo trồng lạc của người nông dân Hà Giang đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Hà Giang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, chất lượng sản phẩm cây lạc của Hà Giang chưa cao, sản phẩm chưa đồng đều, đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm chưa thật sự ổn định, giá cả còn thấp, chưa hình thành mối liên kết trong việc tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất cây lạc còn nhiều hạn chế, nguồn giống và chất lượng giống chưa đáp ứng các yêu cầu của sản xuất lạc theo hướng hàng hóa.

Nhằm đẩy mạnh phát triển và mở rộng diện tích cây lạc theo hướng hàng hóa, vừa qua, Ngành Nông nghiệp của Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến để hoàn thiện báo cáo về Kế hoạch chiến lược đầu tư chuỗi giá trị cây lạc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt; trong đó, tập trung vào  những giải pháp hỗ trợ và đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với người nông dân; các giải pháp về nguồn vốn, liên kết sản xuất và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm; đề xuất các giải pháp nhằm hình thành các Tổ hợp tác, các HTX, doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm lạc ngay trên địa bàn tỉnh; đầu tư qui hoạch vùng sản xuất lạc giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; xúc tiến công tác đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống thủy lợi, điện, đường giao thông đối với các vùng chuyên canh sản xuất lạc của tỉnh...

Văn Phú25491