Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác định dạy nghề cho lao động nông thôn là việc làm quan trọng nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo…Trong những năm qua, các cơ quan chức năng của Hà Giang đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.


Giờ thực hành nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại cam của lớp dạy nghề cho lao động nông thôn ở huyện Bắc Quang, Hà Giang

Theo báo cáo của ngành chức năng: Trong 3 năm (từ 2016- 2018), tỉnh Hà Giang đã đào tạo nghề cho trên 34.000 người. Trong đó, cao đẳng nghề là 860 người, trung cấp nghề trên 2.300 người, Sơ cấp nghề và dưới 3 tháng là 31.000 người. Số người tham gia học nghề nông nghiệp chiếm 54%, nghề phi nông nghiệp chiếm 46%. Giải quyết việc làm sau đào tạo đối với các nghề phi nông nghiệp đạt trên 70%. Riêng đối với một số nghề như dệt thổ cẩm, đan lát, chế biến chè, xây dựng dân dụng có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%. Đối với các nghề phi nông nghiệp chủ yếu là điện dân dụng, sửa chữa xe máy, kỹ thuật gò hàn, các nghề truyền thống.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các ngành chức năng của Hà Giang đã tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo, thời gian và phương pháp đào tạo tại từng vùng nông thôn trong tỉnh. Từ đó, nhiều mô hình đào tạo và liên kết đào tạo nghề cho nông dân đã phát huy hiệu quả. Có thể kể đến một số mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cao như: Đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến chè cho nông dân tại huyện Vị Xuyên; đào tạo kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây cam sành tại huyện Bắc Quang; đào tạo kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân tại huyện Quản Bạ và thành phố Hà Giang; đào tạo kỹ thuật trồng, thu hái và sơ chế cây dược liệu tại 6 huyện 30a....

Chị Hoàng Thị Hoa, xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang cho biết: Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Trường Đào tạo nghề đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân. Những người nông dân trực tiếp lao động khi được tham gia gia hoc tập đã nâng cao được những kiến thức cơ bản trong trồng trọt và chăn nuôi; từ đó họ đã nâng cao được hiệu quả trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và địa phương.

Qua khảo sát, đánh giá về công tác đào tạo nghề cho người nông dân tại các huyện, thành phố trong tỉnh đều cho kết quả phù hợp với yêu cầu của thực tế, hình thức đào tạo linh hoạt, thời gian đào tạo phù hợp đã thu hút và tạo điều kiện cho nhiều lao động nông thôn tham gia. Cũng qua công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho lao động nông thôn tại các địa phương trong tỉnh; nâng tỷ lệ lao động nông thôn của Hà Giang qua đào tạo nghề từ 34,16 % đầu năm 2016 lên 39,75 % vào cuối năm 2018. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Hà Giang đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng thành công nông thôn mới trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh Hà Giang đã giải quyết cho 1.138 dự án vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm với số tiền 45 tỷ đồng, đạt 156,9% kế hoạch, tăng 32,2% so với năm 2017; tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho 10.050 lao động nông thôn, đạt 201% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho trên 19.780 lao động, đạt 121% kế hoạch. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, đa số lao động có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân từ 4 – 10 triệu đồng/tháng (tùy vị trí việc làm). Đây chính là bước đột phá sau những nỗ lực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách học nghề đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trước khi bước vào đào tạo nghề cho người lao động, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của từng địa phương. Vì vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tế và phát huy hiệu quả cao. Cũng chính vì vậy, công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Hà Giang đề ra mục tiêu trong 2 năm ( từ năm 2019 đến năm 2020) sẽ đào tạo nghề cho trên 28 nghìn lao động nông thôn, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho 21 nghìn người; số lao động nông thôn được học các  nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt 57 %, lao động nông thôn được các nghề phi nông nghiệp đạt 43 %; phấn đấu có trên 80 % số lao động nông thôn có việc làm sau khi được học nghề.

 

Văn Phú27071