Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 05/12/2019, tại Hà Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @Nông nghiệp với chủ đề: “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm cây vụ Đông vùng Đồng bằng sông Hồng”.


Diễn đàn Khuyến nông @Nông nghiệp với chủ đề: “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm cây vụ Đông vùng Đồng bằng sông Hồng”

Theo Cục Trồng trọt, vụ Đông 2018 diện tích gieo trồng đạt 384,2 nghìn ha, giảm 3,8 nghìn ha so với vụ Đông 2017 và thấp hơn 20,8 nghìn ha so với kế hoạch. Trong đó, các cây trồng giảm diện tích như: rau các loại (6.800 ha), ngô (4.000 ha), koai tây (1.900 ha), lạc (500 ha), khoai lang (300 ha). Riêng diện tích đậu tương (tăng 3.900 ha) và các loại cây trồng khác như hoa, cây cảnh, cây dược liệu (cây đinh lăng, dây thìa canh, trạch tả, bạch chỉ, astiso, gừng, nghệ...), nấm ăn, nấm dược liệu, cây thức ăn gia súc... (tăng 3.200 ha) so với vụ Đông 2017. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, nhìn chung, năng suất cây trồng vụ Đông 2018 đều tăng nhẹ so với vụ Đông 2017. Các loại cây trồng như ngô (44,5 tạ/ha), đậu tương (16,5 tạ/ha), lạc (21,5 tạ/ha) đều tăng từ 2-5 tạ/ha; khoai tây (158 tạ/ha) tăng 3 tạ/ha; rau các loại (184 tạ/ha) tăng 5 tạ/ha. Năng suất khoai lang (84 tạ/ha) ở mức tương đương so với vụ Đông 2017.

Tổng sản lượng cây trồng vụ Đông năm 2018 đạt 4,410 triệu tấn, giảm 43,6 nghìn tấn so với vụ Đông 2017. Ngoài các cây trồng có sản lượng tăng so với vụ Đông 2017 như ngô (tăng 3,5 nghìn tấn), đậu tương (6,9 nghìn tấn); các cây trồng khác như: rau các loại (giảm 27 nghìn tấn), khoai tây (giảm 23,5 nghìn tấn), khoai lang (giảm 2,5 nghìn tấn) so với vụ Đông 2017.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sản xuất và tiêu thụ cây trồng vụ Đông các tỉnh phía Bắc nói chung, khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng trong những năm gần đây đạt được nhiều kết quả, nhưng cũng có nhiều thăng trầm. Khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có diện tích sản xuất cây vụ Đông lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc, trong đó 11 tỉnh/thành trong khu vực đều sản xuất các cây trồng vụ Đông với diện tích lớn. ĐBSH cũng là khu vực có điều kiện khí hậu thích hợp, có vùng chuyên canh sản xuất lớn, có chủng loại cây trồng vụ Đông tương đối đa dạng...

Tuy nhiên, diện tích sản xuất cây vụ Đông trong những năm gần đây ở các tỉnh phía Bắc nói chung, khu vực ĐBSH nói riêng liên tục sụt giảm. Cơ cấu diện tích một số cây trồng chính trong vụ Đông cũng giảm diện tích như: ngô, đậu tương, lạc, khoai tây, khoai lang.

Tại Diễn đàn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đưa ra một số các giải pháp kỹ thuật như : Bố trí thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống hợp lý với các cây trồng ưa ấm, ưa lạnh, lưỡng tính; bố trí trồng rải vụ với các nhóm rau để đảm bảo nguồn cung, hạn chế dư thừa, dồn ứ nông sản. Cụ thể:

 - Đối với nhóm cây ưa ấm (ngô, khoai, dưa hấu, dưa chuột, bầu bí, đậu tương, lạc): Kết thúc gieo trồng trước 10/10. Về giống, cần lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp và áp dụng các giải pháp kỹ thuật (làm bầu, ươm cây con, xen vụ...).

 - Đối với nhóm cây ưa lạnh (khoai tây, rau đậu...): Khuyến cáo áp dụng công nghệ cao, sản xuất trong nhà màn, nhà lưới; làm bầu, gieo gối vụ đối với bầu bí; trồng cà chua, dưa hấu bằng cây giống ghép; tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, phân bón qua lá; tưới nước tiết kiệm; sử dụng màng phủ nông nghiệp trong trồng rau, dưa, lạc...

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã tham quan các mô hình trồng cải bắp theo GlobalGAP tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng và mô hình trồng hoa công nghệ cao tại xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là những mô hình điển hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông theo hướng công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi./

T. Hiền27971