Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, được ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả. Trong đó, giống là yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi phát triển, Hà Nội tập trung sản xuất con giống bằng việc đưa những giống mới chất lượng cao vào sản xuất bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.


Ảnh minh họa

Đối với giống bò sữa, tỷ lệ bò HF thuần chủng là 12%; HFF3 là 70%; HFF2 là 12%; HFF1 là 6%.

Đối với giống bò thịt, tỷ lệ bò lai Zebu chiếm trên 90%. Hà Nội đã sản xuất được tinh bò chất lượng cao (như BBB, Brahman...) cung cấp cho thị trường. Hằng năm, Hà Nội cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 bê sữa và 50.000 bê thịt các loại, 100.000 liều tinh cọng rạ. Đã lai tạo và sản xuất được trên 130 nghìn bê lai F1 BBB, mang lại giá trị thu nhập tăng thêm đối với chăn nuôi bò thịt gần 1.000 tỷ đồng.

Đối với giống lợn, thành phố hiện có 3.600 con nái ngoại ông bà được nuôi tại 20 cơ sở, đàn lợn nái bố mẹ ngoại thuần chủng 44.000 con được nuôi chủ yếu tại 1.086 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Hằng năm sản xuất ra 4 triệu con lợn giống (trong đó có gần 40 nghìn con lợn bố mẹ).

Đối với giống gia cầm, bên cạnh việc sử dụng các giống mới cho năng suất, giá trị cao, Hà Nội tiếp tục duy trì và phát triển các giống bản địa có giá trị cao như gà Mía Sơn Tây, bảo tồn và phát triển giống vịt cỏ Vân Đình... Hằng năm, thành phố Hà Nội sản xuất ra trên 100 triệu gia cầm giống.

Tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới trong chăn nuôi, sử dụng tinh phân ly giới tính trong chăn nuôi bò sữa; sử dụng 100% giống được lai tạo với các giống lai cao sản lai Sind, Brahman, Droughtmaster, BBB, Angus bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện trên địa bàn thành phố có 02 cơ sở sản xuất tinh đông lạnh trâu, bò. Đối với lợn sử dụng các giống Gen+; giống lợn Pietrain kháng stress. Tập trung sản xuất giống lợn bằng phương pháp TTNT, tỷ lệ TTNT trên đàn lợn toàn thành phố đạt trên 80%. Đối với gia cầm 100% nuôi các giống lai có năng suất cao trong đó có các giống gia cầm cao sản như Isa, Sasso, Brown, Ai Cập, Ross 308, Hubbard lai gà Mía... Thử nghiệm thành công thụ tinh nhân tạo trên đàn gà, tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 85%, tỷ lệ trứng ấp nở đạt trên 90%. Hiện có 08 trang trại sử dụng công nghệ thụ tinh gia cầm.

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, khép kín, ứng dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo chăn nuôi an toàn, bền vững và không gây ô nhiễm môi trường./

T.HIền30595