Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 9 - 10/7/2020, tại Hải Dương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc”.


PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG phát biểu tại Diễn đàn

Theo Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, trong những năm gầy đây, trang bị động lực, số lượng, chủng loại máy, thiết bị nông nghiệp tăng nhanh, nhiều loại máy, thiết bị được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Tính chung cả nước, số máy động lực, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp có mức tăng nhanh. Năm 2019 so với năm 2011 số lượng máy kéo tăng 48%, máy gặt đập liện hợp tăng 79%, máy sấy nông sản tăng 29%. Nhiều khâu sản xuất lúa được cơ giới hóa, một số khâu đạt mức độ cao. Bình quân cả nước khâu làm đất bằng máy tăng từ 75% năm 2008 lên 95% năm 2019, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đạt gần 100%, thấp nhất là trung du miền núi phía Bắc đạt 68%. Khâu gieo mạ, cấy lúa mặc dù mới được ứng dụng nhưng đã có tốc độ tăng trưởng khá; năm 2008 mới đạt khoảng 5% thì đến năm 2019 tỷ lệ này đã đạt khoảng 30%; vùng đồng bằng sông Hồng đạt 25%, vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 65%. Khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật năm 2008 đạt 55%, đến năm 2018 đạt 75%; đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long lần lượt đạt 82% và 85%. Khâu thu hoạch có tốc độ tăng khá nhanh, từ 15% năm 2008 lên 70% năm 2019; trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt tới 95%. Khâu thu gom rơm rạ tại các tỉnh phía Nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, đạt 90%.

Tại Hải Dương, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã được áp dụng từ lâu, trong đó cơ giới hóa khâu làm đất áp dụng khá sớm. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 8.440 máy làm đất, trên 1.400 công cụ gieo hạt cà rốt, khoảng 300 công cụ gieo sạ hàng lúa, trên 800 công cụ cấy kéo giật tay hoặc chạy bằng mô tơ điện, khoảng 85 máy cấy loại Kubota, Yanma…; 1.113 máy gặt đập liên hợp; 3.964 máy phục vụ vận chuyển… Mức độ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 98%; tưới tiêu nước chủ động đạt 98%; khâu thu hoạch đạt 90%; khâu gieo hạt các loại và cấy lúa đạt khoảng 15% diện tích, trong đó cấy lúa bằng máy khoảng 4,8%.

Tại Diễn đàn, PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, cơ giới hóa trong nông nghiệp đã giúp tăng 30 - 40% hiệu quả sản xuất; giúp giảm chi phí, vật tư đầu vào như phân bón, giống, nước và công chăm sóc. Cơ giới hóa là động lực tạo ra quá trình liên kết sản xuất, thúc đẩy dồn điền đổi thửa, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp và mang sản phẩm nông sản tới thị trường một cách bền vững.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong những năm gần đây, mức độ cơ giới hóa một số khâu trong nông nghiệp đạt tỷ lệ cao và tăng nhanh. Đối với lĩnh vực trồng trọt, khâu làm đất lúa đạt 95%; khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật lúa và các cây trồng khác đạt khoảng 70%; khâu thu hoạch lúa đạt 70%. Nhờ đó, đã nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, đồng thời thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn. Điển hình như hình thành nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn kết hợp các dịch vụ làm đất, cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sấy khô, cho thuê kho bảo quản...

T. Hiền (mard.gov.vn)28565