Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình đã triển khai Dự án Khuyến nông “Xây dựng mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung” tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc với quy mô 18 ha, nhằm đưa những giống keo nuôi cấy mô vào sản xuất trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người trồng rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững


Cán bộ kỹ thuật chia sẻ kinh nghiệm với các hộ trồng keo nuôi mô tại xóm Bi, xã Tử Nê (Tân Lạc)

Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung” năm 2016 - 2018 đã được triển khai tại địa phương đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ các hạng mục đưa ra. Tổ chức được các lớp tập huấn cho các hộ tham gia. Phân bón, cây giống được cấp phát đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho các hộ tham gia dự án. Đồng thời cán bộ chỉ đạo tại địa phương có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật, theo dõi đánh giá sinh trưởng của rừng trồng.

Tại địa phương đã áp dụng đồng bộ các kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn mọc nhanh tại các điểm thực hiện dự án. Cụ thể thực hiện kỹ thuật: chọn điều kiện lập địa; phát dọn thực bì; cuốc hố, bón phân, ủ hố; trồng cây; chăm sóc theo định mức kỹ thuật đã được tập huấn. Bước đầu đánh giá cây sinh trưởng khỏe mạnh gấp 1,5 - 2 lần giống Keo cũ tại địa phương.

Dự án phù hợp với điều kiện lập địa, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tham gia dự án với diện tích 2 ha, gia đình ông Bùi Văn Minh, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ 100% cây giống (giống Keo lai BV10, BV16, BV32) và 50% phân bón, đồng thời được tập huấn kỹ thuật từ cách trồng, khoảng cách trồng, cách chăm sóc, bón phân cho từng giai đoạn trồng rừng. Khi nhận giống keo nuôi cấy mô về trồng, tỷ lệ cây sống rất cao khoảng 90%. Trồng từ tháng 9/2016 đến nay được gần 4 năm, cây đã đạt chiều cao từ 10 - 12 m, đường kính gốc 10 - 14 cm.

Trước kia, ông Minh chủ yếu trồng giống Keo giâm hom. Sau chu kỳ 5 năm thu hoạch được khoảng 100 triệu đồng. Hiện tại trồng Keo nuôi cấy mô thấy đây là giống cây mới cho năng suất, chất lượng cao; ưu điểm cây sinh trưởng nhanh, đồng đều, ít bị sâu bệnh. So với giống keo giâm bằng hom thì keo nuôi cấy mô sinh trưởng nhanh vượt trội gấp 1,5 - 2 lần. Thời gian trồng thành rừng gỗ lớn sau khoảng 10 năm sẽ cho thu hoạch, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với giống Keo cũ.

Từ kết quả bước đầu của mô hình trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đang dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao./

T.Hiền28691