Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhãn hiệu tập thể "Bưởi đỏ Tân Lạc” được công nhận cuối tháng 11/2017 đã khẳng định chất lượng sản phẩm tiêu biểu của quê hương Mường Bi. Huyện tiếp tục nâng tầm thương hiệu bằng cách mở rộng diện tích trồng bưởi theo quy trình VietGAP để đóng góp vào chuỗi cung ứng thực phẩm sạch của tỉnh. Trên cơ sở đó, năm 2019, UBND huyện Tân Lạc đăng ký ý tưởng và lựa chọn bưởi đỏ là sản phẩm OCOP.


Huyện Tân Lạc định hướng xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc.

Theo thống kê, diện tích bưởi đỏ của huyện có trên 1.000 ha (diện tích cho thu hoạch gần 500 ha). Vùng trồng bưởi tập trung ở các xã dọc quốc lộ 12B, quốc lộ 6, một số xã phát triển nhanh diện tích là: Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Quy Hậu, Phong Phú, thị trấn Mãn Đức. Thu nhập bình quân trên cây bưởi đỏ đạt trên 700 triệu đồng/ha, cá biệt có hộ thu trên 1 tỷ đồng/ha. HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ bưởi đỏ Tân Lạc, thị trấn Mãn Đức tiếp tục nâng tầm thương hiệu bằng cách mở rộng diện tích trồng bưởi VietGAP, tự tin đóng góp vào chuỗi cung ứng thực phẩm sạch của tỉnh. 
 
Năm 2019, sản phẩm bưởi đỏ Giang Lộc của HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ bưởi đỏ Tân Lạc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, bưởi đỏ Giang Lộc có cơ hội tham gia nhiều hội chợ, tuần lễ giới thiệu sản phẩm. Qua đó, HTX ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2019, HTX ký kết, cung cấp sản phẩm bưởi đỏ cho siêu thị Big C, Co.op Mart Hà Nội 10 tấn bưởi quả, doanh thu đạt 350 triệu đồng. Năm 2020, sản phẩm bưởi đỏ Giang Lộc phấn đấu nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao.
 
Đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc trao đổi: Với diện tích bưởi đỏ toàn huyện trên 1.000 ha thì có trên 100 ha áp dụng quy trình VietGAP. Đây thực sự là  "chìa khóa vàng” nâng tầm giá trị của thương hiệu sản phẩm, để nông sản địa phương tiếp cận những thị trường lớn.  Dự kiến trong năm 2020, huyện tiếp tục mở rộng diện tích, phấn đấu đạt khoảng 300 ha áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
 
Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 10/7/2013 của BCH Đảng bộ  huyện về "Phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện Tân Lạc giai đoạn 2013 - 2020” được ban hành là một chủ trương đúng đắn, được các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong toàn huyện tích cực triển khai thực hiện. Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Định hướng của huyện trong thời gian tới là đi sâu vào thâm canh bưởi đỏ, hướng tới xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc. Đồng thời, chế biến thêm nhiều sản phẩm OCOP từ bưởi đỏ Tân Lạc.

MH (tổng hợp)28595