Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 5/10/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức toạ đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong mùa đông". Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo UBND huyện Mai Châu cùng 70 nông dân tiêu biểu trong chăn nuôi của huyện Mai Châu. Toạ đàm đã kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Hòa Bình, hiện nay toàn tỉnh Hòa Bình có tổng đàn trâu là 115.700 con, đàn bò 85.890 con, lợn 431.410 con, gia cẩm 7.831.000 con… Về chăn nuôi tập trung công nghiệp, toàn tỉnh có 3 trang trại chăn nuôi bò của Công ty T&T 159 quy mô 500 - 7.000 con bò thịt và bò cái sinh sản, sản lượng thịt hơi khoảng 7.018 tấn/năm; 2 trang trại chăn nuôi bò vỗ béo BBB tại Lạc Thuỷ quy mô 100 - 200 con, sản lượng thịt hơi 420 tấn/năm. Toàn tỉnh có 71 trang trại chăn nuôi gia cầm, 41 trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị và lợn thịt, 14 trang trại chăn nuôi dê.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi đúng quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn vật nuôi như: dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, bệnh cúm gia cầm A/H5N8.

Tại buổi toạ đàm, Ban cố vấn đã trả lời trực tiếp hơn 20 câu hỏi tập trung vào những vấn đề như các cơ chế chính sách trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh; công tác chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi; các loại dịch bệnh phổ biến trên đàn gia súc, gia cầm; ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi...

T. Hiền29938