Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 2311, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị bàn giải pháp triển khai Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030. Thứ trưởng Bộ Bộ NN&PTNT Phùng Ðức Tiến và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đồng chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

Theo Bộ NN&PTNT, thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại giá trị xuất khẩu đứng thứ 3 trong các ngành kinh tế của Việt Nam và được xác định là 1 trong 5 ngành kinh tế biển then chốt trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030. Ngành thủy sản ÐBSCL và cả nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng trong quá trình phát triển đang phải đối mặt với không ít những vấn đề môi trường. Hoạt động sản xuất thủy sản đã và đang phát sinh các chất thải, tác động đến môi trường và chưa có biện pháp giảm thiểu…

Ðề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 911/QÐ-TTg (ngày 29-7-2022) với nhiều nội dung, giải pháp hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường trong ngành thủy sản, bảo vệ sức khỏe người dân. Các mô hình, công nghệ hiện đại triển khai trong quá trình sản xuất, thân thiện với môi trường trong tái chế, xử lý chất thải. Các hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo về chất lượng môi trường được nâng cao, cung cấp thông tin về môi trường phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ðề án cần được tổ chức triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả trên cả nước nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh, thành, các tổ chức, doanh nghiệp,...cùng đưa ra các giải pháp giúp gia tăng gia trị trong hoạt động thủy sản, đồng thời giảm thiểu tác động ảnh hưởng của ngành nuôi trồng, đánh bắt đến môi trường.

Những vấn đề của đề án được đại biểu quan tâm và cần nỗ lực thực hiện kịp thời là rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản; chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản; bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái quan trọng góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải, xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản và hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường…

Trước thực trạng bức tranh môi trường thủy sản đứng trước thách thức lớn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, con người đóng vai trò quan trọng để giải quyết bài toán kinh tế xanh. Nếu con người đoàn kết, chấp hành tốt thì mới giải quyết được vấn đề môi trường thủy sản.

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản tại Việt Nam thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Tổng cục Thủy sản khẩn trương hoàn thiện trình ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức điều tra, khảo sát để xác định rõ các vấn đề môi trường trọng tâm của ngành, từ đó xác định được các nhiệm vụ, đề xuất được các chính sách cần xây dựng và áp dụng ngay nhằm khuyến khích các bên liên quan cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường của ngành.

Tổng cục nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, cấp bộ, đặc biệt là các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong chuỗi giá trị thủy sản; phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương, viện trường tìm kiếm công nghệ tái chế, xử lý chất thải từ hoạt động thủy sản nhằm giảm tối đa các tác động của quá trình sản xuất thủy sản đến môi trường; các mô hình tận dụng, sử dụng các phế phẩm, phụ phẩm thủy sản;.../.

BBT tổng hợp31410