Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp” sẽ diễn ra vào chiều ngày 14/05, tại Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu trụ sở UBND thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là một trong những Hội nghị số hóa đầu tiên về kinh tế ngành trong năm 2024 do Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao cho các Bộ ban ngành, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước.Nông nghiệp luôn là nền tảng vững chắc, trụ cột kinh tế đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo an ninh lương thực và là nguồn cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, những năm gần đây, ngành Nông nghiệp đã chủ động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn như trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, IoT, tự động hóa... vào hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đã giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương cũng đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức như: nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế; sự kết nối, chia sẻ, liên kết giữa các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, hợp tác xã, người nông dân còn chưa chặt chẽ, hệ thống hạ tầng công nghệ chưa đồng đều giữa các khu vực và vùng địa lý, thể chế đầu tư cho chuyển đổi số còn chưa đồng bộ.v.v... Vì vậy, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận thấy rất rõ tính cấp thiết phải có những giải pháp toàn diện nhằm tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ứng dụng số hóa nhanh và hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị thúc đẩy số hóa nông nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo bộ, ngành trung ương, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Hiệp hội ngành hàng, HTX, doanh nghiệp. Đại biểu dự trực tuyến bao gồm Lãnh đạo các UBND tỉnh thuộc 63 tỉnh, thành phố trung ương trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu, chuyên gia sẽ đánh giá thực trạng, các điểm nghẽn về tình hình số hóa, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực tiễn và đề xuất giải pháp về số hóa nông nghiệp chuyển nhanh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Hội nghị lần này là khu vực trưng bày giới thiệu không gian số về các mô hình ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của cộng đồng doanh nghiệp số, các viện, trường, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là những sản phẩm công nghệ được xây dựng và phát triển “Make in Vietnam” với mong muốn giải quyết các vấn đề nông nghiệp hiện tại, thúc đẩy số hóa hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, trách nhiệm và bền vững.

mard.gov.vn32922