Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 26/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố quyết định công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP. Hà Nội năm 2020. Sự kiện nhằm tôn vinh các chủ thể, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP vào các siêu thị, cửa hàng để người tiêu dùng Thủ đô nhận diện và tiêu dùng sản phẩm…Theo Báo cáo kết quả triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), đến hết tháng 6 năm 2020, Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47 nghề truyền thống của cả nước. Trong đó có 309 làng nghề và làng nghề truyền thống được UBND thành phố công nhận,

Đây là cơ sở tiềm năng để lựa chọn dự thi Chương trình quốc gia OCOP. Nhiều sản phẩm làng nghề đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế, tham gia dự thi để có những sản phẩm tiềm năng 5 sao đánh giá sản phẩm quốc gia thông qua Chương trình OCOP.

Theo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019, Hà Nội có 18/30 quận, huyện, thị xã tham gia, với số hồ sơ tham dự Chương trình OCOP là 301. Trong đó, 6 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao, 207 sản phẩm 4 sao, 88 sản phẩm 3 sao, vượt kế hoạch được đặt ra về Chương trình OCOP của thành phố năm 2019. Hà Nội có 1 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia; Có 151 sản phẩm đạt hạng 4 sao; Có 57 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Cùng với việc đánh giá, phân hạng sản phẩm, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thông qua Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tổ chức Hội chợ triển lãm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với khu trưng bày những sản phẩm tiềm năng dự thi Chương trình OCOP cấp quốc gia.

TP. Hà Nội cũng tổ chức trưng bày giới thiệu trên 250 sản phẩm của hơn 70 chủ thể đại diện cho sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hà Nội tại Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019. Trên 200 sản phẩm thuộc 10 doanh nghiệp của Thành phố tham gia Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên./.

T. Hiền28518