Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 16/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Cà phê-Cacao Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức "Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) - hợp phần cà phê" của năm tỉnh Tây Nguyên.


Hội nghị thúc đẩy dự án VnSat

Tham dự và chỉ đạo hội nghị Thứ trưởng BNN&PTNT Lê Quốc Doanh, ông Cao Thăng Bình đại diện Ngân hàng Thế giới, ông Cpă Thuyên phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Vụ Hợp tác Quốc Tế, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tại Tây Nguyên.

Dự án VnSat, có tổng vốn đầu tư là 301 triệu USD; trong đó, vốn IDA 237,2 triệu USD, vốn tư nhân 35 triệu USD, vốn chính phủ 28 triệu USD; được thực hiện từ 7/2015 đến tháng 6/2020. Mục tiêu của dự an là đưa 69.000ha cà phê của 63.000 hộ nông dân canh tác bền vững; tăng tỷ lệ lợi nhuận lên 20%; hỗ trợ 162 hợp tác xã, tổ chức nông dân; tăng cạnh tranh ngân hàng, giảm tác động tiêu cực cho môi trường tại 33 huyện, thị xã của 5 tỉnh Tây Nguyên

Tại hội nghị Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp - BNN&PTNT, đã báo cáo kết quả thực hiện giải ngân dự án VnSat trong 8 tháng năm 2020, kế hoạch thực hiện 4 tháng còn lại của năm và kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian gia hạn dự án 2021-2022.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Dự án VnSat đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực, thể chế của ngành. Đây là dự án rất quan trọng và ý nghĩa của BNN&PTNT cho phát triển ngành hàng cà phê của Việt Nam. Hiện nay cà phê của Việt Nam đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất, mang lại giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ USD mỗi năm, góp phần rất lớn cho sự phát triển hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Mặc dù dự án triển khai đã có nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn dẫn tới dự án phải có một số điều chỉnh để phù hợp với chính sách, chủ trương của Chính phủ và nhu cầu thực tế. Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt gia hạn dự án thêm 18 tháng đến 30/6/2022. Để đảm bảo được tiến độ theo đúng kế hoạch Bộ yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn, chỉ đạo mạnh hơn để đạt được hiệu quả cao nhất cho phát triển cà phê bền vững tại Tây Nguyên.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị

Tính đến cuối tháng 8/2020, dự án VnSAT - hợp phần cà phê đã hỗ trợ thành lập và củng cố hoạt động của 185 tổ chức nông dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên đạt 114% so với mục tiêu cuối cùng là 162 tổ chức nông dân và đào tạo hơn 40.000 hộ nông dân về sản xuất cà phê bền vững.

Đến tháng 6/2020, diện tích cà phê sản xuất bền vững đã đạt 36.266ha (hơn 90,7% so với mục tiêu cuối cùng của dự án là 40.000ha).

Dự án VnSAT - hợp phần cà phê cũng đã đào tạo gần 22.000 hộ nông dân. Tổng số hộ thực hiện tái canh cà phê đạt hơn 20.000 hộ, tương ứng với hơn 18.000ha; trong đó, có 3.611 hộ đã được vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Diện tích cà phê tái canh áp dụng đúng và đủ các tiêu chí của quy trình tái canh bền vững tương đương diện tích là 13.137ha, đạt 131% so với mục tiêu cuối kỳ của dự án là 10.000ha.

Giải ngân cho tái canh cà phê đạt 100% tổng số vốn phân bổ cho tái canh càphê và liên thông 1.243 tỷ đồng.

Dự án cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công với việc nâng cấp 11 vườn ươm nhà nước và 21 vườn ươm tư nhân và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 51 vườn ươm tư nhân trên địa bàn Tây Nguyên.

Cùng đó, hỗ trợ xét nghiệm đất cho tất cả các khu vực có kế hoạch tái canh và trồng mới cà phê. Các vườn ươm được nâng cấp đã cung cấp ra thị trường hơn 5,1 triệu cây giống đảm bảo chất lượng cho tái canh 5.000ha cà phê.

Lũy kế từ đầu dự án đến tháng 8/2020, năm tỉnh Tây Nguyên giải ngân tổng số 380 tỷ đồng; trong đó, vốn IDA là 280 tỷ đồng (đạt 47% so với kế hoạch tổng thể), vốn đối ứng là 71 tỷ đồng (đạt 37% so với kế hoạch tổng thể), vốn tư nhân là 28 tỷ đồng.

Trong 4 tháng cuối năm, năm tỉnh Tây Nguyên nằm trong dự án sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo tập huấn sản xuất cà phê bền vững cho hơn 6.000 hộ và tái canh càphê bền vững cho khoảng 2.000 hộ. Đưa vào sử dụng các tiểu dự án tưới tiết kiệm cho tổ chức nông dân, hợp tác xã liên kết.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Thí điểm quy hoạch cảnh quan cà phê” để tiến hành trình Bộ nghiệm thu, phê duyệt trong tháng 10/2020, làm căn cứ triển khai tại địa phương. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam” để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu, phê duyệt trước 31/12.

Đại biểu năm tỉnh Tây Nguyên và các đơn vị liên quan đã có phần tham luận, thảo luận sôi nổi nhằm phát triển ngành càphê Việt Nam theo hướng bền vững. Theo đó, sẽ hình thành năm chuỗi liên kết về cà phê tại năm tỉnh Tây Nguyên, các sản phẩm cà phê của các hợp tác xã được dự án hỗ trợ các công cụ truyền thông quảng bá và kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu, được trang bị QRCODE và nâng cao năng lực phân tích và định giá sản phẩm của mình tại thị trường trong nước và Quốc tế.

Dự án tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã này duy trì vận hành các thương hiệu của mình và tổ chức kinh doanh để tư vấn, xúc tiến thương mại các sản phẩm chế biến sâu của mặt hàng cà phê giới thiệu tại các sự kiện chương trình xúc tiến thương mại.

Kế hoạch trong thời gian gia hạn 2021 đến tháng 6/2022, đối với vốn IDA là 388 tỷ đồng, vốn đối ứng chính phủ là 83 tỷ đồng.

Khối lượng vốn IDA còn lại trong thời gian gia hạn là 391 tỷ đồng, vốn đối ứng là 133 tỷ đồng. Đồng thời, sẽ hình thành năm chuỗi liên kết về cà phê tại năm  tỉnh.

Đối với cà phê cảnh quan, giai đoạn gia hạn các tỉnh sẽ phải lồng ghép các công trình đầu tư công vào vùng càphê cảnh quan của tỉnh để phát huy hiệu quả đồng bộ của dự án.

Theo danh mục đầu tư các tỉnh đang đề xuất, có ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có công trình đầu tư công nằm trong khu vực thiết kế càphê cảnh quan. Đối với càphê đặc sản sẽ lồng ghép các công trình đầu tư công vào các vùng lựa chọn phát triển càphê đặc sản.

Thời điểm gia hạn này Dự án VnSAT cũng sẽ triển khai các tiểu dự án đầu tư công sau khi kế hoạch tổng thể được phê duyệt điều chỉnh tổng vốn IDA còn lại dự kiến của năm tỉnh giai đoạn gia hạn là 391 tỷ, trong đó theo danh mục các tiểu dự án đầu tư công các tỉnh đề xuất vốn IDA là 390 tỷ đồng.

MH (tổng hợp)28718