Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong ngày 5/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa ngành NN&PTNT với ngành Thống kê. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng công tác phối hợp giữa hai ngành, thực trạng công tác thống kê trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, đề xuất nội dung phối hợp thu thập và thống nhất số liệu, giới thiệu phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê.


Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa ngành NN&PTNT với ngành Thống kê

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT), Vụ Thống kê NLTS (TCTK) và đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Cục Thống kê 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp là bộ phận cấu thành hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê là kênh thông tin chính thống, quan trọng làm cơ sở đánh giá phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và từng ngành, từng lĩnh vực phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Bộ, ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác. Công tác thống kê nông nghiệp trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đạt được những kết quả như vậy là nhờ công tác thống kê nói chung và thống kê nông nghiệp nói riêng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động công tác của ngành.

Quang cảnh Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa ngành NN&PTNT với ngành Thống kê 2019

Bên cạnh đó, công tác thống kê nông nghiệp đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ KH và ĐT, hai cơ quan đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp gồm 186 chỉ tiêu, phân thành 20 lĩnh vực chính. Trong đó, có 19 chỉ tiêu thống kê quốc gia… Từ năm 2014 đến nay, Bộ NN&PTNT đã ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê bổ sung thông tin cho những chỉ tiêu và số liệu thống kê không thu thập được qua báo cáo hành chính. Các cuộc điều tra được tổ chức theo tần suất để hình thành chuỗi số liệu có tính hệ thống phục vụ công tác quản lý. Sau 5 năm thực hiện, Bộ đã triển khai 18 cuộc thống kê, trong đó có 5 cuộc điều tra nhắc lại lần 2.

Nhiều đại biểu  cho rằng, do nguồn lực và số lượng mẫu hạn chế nên chất lượng thông tin chưa được như mong muốn. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê giữa Bộ NN&PTNT và TCTK thời gian qua có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 ngành ở địa phương còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là việc thu thập, xử lý trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê dẫn tới một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm thủy sản được công bố còn chênh lệch khá lớn giữa số liệu điều tra, thu thập của Bộ và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh, để làm tốt việc phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và ngành Thống kê, việc đào tạo và xây dựng đội ngũ rất quan trọng. Ông đề xuất Sở NN&PTNT trao đổi với lãnh đạo để thành lập Phòng thống kê. Ngành Nông nghiệp và ngành Thống kê phải là hai ngành đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động thống kê phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê. Về phương pháp phối hợp trong thời gian tới, ông Lâm cho rằng cần có quy chế phối hợp chia sẻ thống tin thống kê bằng văn bản, Cục TK là đơn vị chủ tri, chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT ra quy chế này; họp định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện quy chế này, đặc biệt đánh giá tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh, tránh sự bất cập số liệu giữa Cục TK và Sở NN&PTNT.

NLA (Mard.gov.vn)27431