Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 8/1/2020, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí đại điện các ban đảng thuộc Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – chủ trì Hội nghị.


Ảnh 1: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hôi nghị

Đồng chí Lê Thành Công, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020. Báo cáo nêu rõ trong năm 2020, Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Kế hoạch trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh tả lợn châu Phi và ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh …của Ngành. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ và của Bộ, Ngành. Năm 2020, nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu chủ yếu Chính phủ giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD; Trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; Thu nhập của cư dân nông thôn đạt 43 triệu đồng/người; Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả hơn; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến hết năm2020 phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm OCOP; Đã có 5.506 xã (bằng 62%), 173/664 huyện (bằng 26%) đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, kinh tế nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn chỉ còn 4,2%...

Trong năm 2020, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNTđã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao độ chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, kết quả của đại hội đã tạo ra những chuyển biến mới về tổ chức, cán bộ và nhiều mặt công tác khác trong Đảng Bộ. Sau đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Bộ đã khẩn trương, kịp thời chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới để các cấp ủy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; chỉ đạo các cấp ủy tập trung xây dựng, ban hành các văn bản đầu nhiệm kỳ.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW. Nhân dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ Bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng được chú trọng: đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 530 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc; 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 214 quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 108 đảng viên dự bị. Xét kết nạp cho 115 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức cho 138 đảng viên đúng hạn.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện đúng Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 95 đồng chí diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (gồm 25 đồng chí cấp ủy viên Bộ đủ điều kiện tái cử, 70 đồng chí trong danh sách quy hoạch cấp ủy Bộ) và 769 đồng chí diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý; kết luận tiêu chuẩn chính trị cho gần 300 trường hợp phục vụ cho quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, chất lượng từng bước được nâng cao. Trong năm 2020, Đảng ủy Bộ giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc; các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ kiểm tra 25 chi bộ, 187 đảng viên (15 đảng viên là cấp ủy viên), giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc, giám sát chuyên đề 32 chi bộ và 68 đảng viên (trong đó có 10 đảng viên là cấp ủy viên). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng 7 trực thuộc; Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện kiểm tra 21 chi bộ, 44 đảng viên (04 đảng viên là cấp ủy viên), giám sát 19 chi bộ và 29 đảng viên (trong đó có 5 cấp ủy viên).

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong năm triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: Phát động và triển khai “Phong trào thi đua Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, kết quả là có 4 tập thể và 19 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng; 11 tập thể và 18 cá nhân được tặng Giấy khen Đảng ủy Bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đảng ủy Bộ đã tổng kết, đánh giá mô hình dân vận giai đoạn 2018-2020, tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 265-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Năm  2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm thứ 2 thực hiện  Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ, Đảng ủy Bộ đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai làm tốt công tác đảng trong thời gian tới. Một số chỉ tiêu trong năm 2021: 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp được tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác đảng; bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 120-200 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 100-120 đảng viên mới trở lên; 100% cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đạt kết quả, đúng quy định…

Ảnh 2: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; đại diện một số tổ chức đảng tham luận về các nội dung của báo cáo tổng kết, chia sẻ một số kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong thời gian tới.

Tổng kết năm 2020, có 18/59 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 03 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen cho 23 tổ chức đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020, 19 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm 2016-2020.

Ảnh 3: Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 04 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”

Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 18 tổ chức đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020

Ảnh 5: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 11 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đã khẩn trương triển khai, sớm tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng để tiến hành tổng kết công tác đảng trong năm. Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Việt Hà cũng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Bộ NN&PTNT đã đạt được, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo, cách làm sáng tạo, chủ động để tổ chức đại hội đảng các cấp hoàn thành đúng kế hoạch (là một trong 5 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức đại hội Đảng bộ đúng lộ trình đặt ra). Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành trong năm 2020, nông nghiệp đã khẳng định được vị trí là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà gợi ý một số nội dung Đảng ủy Bộ Nông nghiệp cần quan tâm thực hiện: 1. Khắc phục những hạn chế mà báo cáo tổng kết năm 2020 đã chỉ ra; 2. Tiếp tục rà soát, quan tâm việc xây dựng các nghị quyết của Đảng bộ Bộ và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối; 3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm đảng viên trong việc đóng góp sức mình, phần đấu thực hiện mục tiêu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng GDP Ngành khoảng 2,7 – 3,0%; 4. Quan tâm làm tốt công tác đảng đầu ở nhiệm kỳ như công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát…;thực hiện chủ đề năm 2021 mà Đảng ủy Khối đã thông qua là “Đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên”. 5. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ảnh 6: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu bế mạc Hội nghị

Thay mặt Đảng bộ Bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cảm ơn niềm tin tưởng của đồng chí Đỗ Việt Hà dành cho Đảng bộ Bộ. Đồng chí cũng cho rằng, trong thời gian tới Đảng bộ Bộ cần phải quyết tâm, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để công tác đảng ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Trong năm 2021, trước nhiều khó khăn, thách thức của đất nước và Bộ, Ngành, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Bộ quan tâm triển khai tốt 5 nội dung mà đồng chí Đỗ Việt Hà đã gợi ý và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Dự thảo Báo cáo. Trước mắt, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ cần triển khai phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đến từng chi bộ ngay từ đầu năm 2021; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Bộ, Ngành; Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vấn đề, tăng cường giám sát đảng viên; Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quan tâm, giúp đỡ việc đưa các tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đóng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận chuyển về Đảng bộ Bộ nhằm thuận lợi cho việc quản lý, giáo dục, đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên./.

VP Đảng ủy Bộ29104