Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 7/1, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác khoa học, công nghệ ngành nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT cho biết: Năm 2021, bất chấp những khó khăn vì dịch bệnh, biến đổi khí hậu, công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ vẫn đạt một số kết quả nhất định. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030; xây dựng nhiều thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; phát triển các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp. Cùng đó góp phần giúp Bộ NN-PTNT hoàn thành 279 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đẩy mạnh thực hiện công nhận vùng, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lưu giữ an toàn 26.000 mẫu giống tại ngân hàng gien hạt giống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng chỉ ra những hạn chế của hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ. Hoạt động này còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, nhiều sản phẩm khoa học công nghệ chưa được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất. Thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm, chưa gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực này còn thiếu định hướng chiến lược, hiệu quả chưa cao.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ của Bộ NN&PTNT hiện mới đặt mục tiêu về tăng trưởng doanh thu, chứ chưa chủ động tìm đầu ra cho các công trình nghiên cứu, hay chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra: Một thách thức nữa với công tác nghiên cứu khoa học là căn bệnh hình thức. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khuyến cáo nếu ngành nông nghiệp không sớm thay đổi cách làm, rất khó để đáp ứng được yêu cầu thị trường. Cơ quan quản lý của Bộ NN&PTNT phải có những chính sách, chủ trương hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Xu thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu, khoa học, công nghệ giúp ngành nông nghiệp năng động hơn. Đó là nhiệm vụ cần phải thực hiện.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Toàn ngành nông nghiệp phải làm thật, nghiên cứu thật, tạo ra sản phẩm thật, có như vậy mới đạt được mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD mà Thủ tướng đặt ra cho ngành trong năm 2022”.

HNN (tổng hợp)30260