Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 29/9, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Ban Cán sự đảng Bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các cơ quan đơn vị của Bộ.


Đ/c Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giới thiệu một số điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Dự hội nghị tại điểm cầu chính - trụ sở Bộ NN&PTNT – có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ,  các ban tham mưu của Đảng ủy Bô, Văn phòng Đảng ủy Bộ, toàn bộ cán bộ Đảng viên các đơn vị khối vụ, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ, cơ quan đảng, đoàn thể. Hội nghị kết nối với hơn 300 điểm cầu tại các cơ quan đơn vị của Bộ với sự tham dự của gần 4.000 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58/TW và văn bản, biểu mẫu triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Việc tổ chức quán triệt Quy định 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng, đơn vị trong việc nghiên cứu học tập quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức rõ về quan điểm trong thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị

V.A (mard.gov.vn)31205