Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Xây dựng và truyền thông, tiếp thị chính sách pháp luật. Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham dự Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chia sẻ về Quy trình chính sách và truyền thông chính sách. Theo đó, Quy trình chính sách là khuôn khổ khái niệm về các bước gắn bó và kế tiếp nhau của việc ban hành và thực thi chính sách. Quy trình này gồm 6 công đoạn là: Xác định vấn đề; Đưa vấn đề vào nghị trình; Thiết kết giải pháp chính sách; Thông qua chính sách; Thực thi chính sách; Đánh giá để sửa đổi, bổ sung. Việc xây dựng chính sách phải theo các vấn đề phát sinh, không xây dưng chính sách theo mong muốn chủ quan. Nhận biết vấn đề là một chuyện, xác định ưu tiên là một câu chuyện khác. Các vấn đề phải được xử lý theo thứ tự ưu tiên. Vấn đề quan trọng nhất phải được xử lý trước tiên. Còn nguồn lực mới xử lý sang các vấn đề tiếp theo. Cần có các số liệu thống kê, các nghiên cứu để xác định đúng vấn đề. Thông tin của báo chí, của dư luận xã hội chỉ là để tham khảo.

Ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chia sẻ tại Hội nghị

Theo Ông Nguyễn Sỹ Dũng, phải nghiên cứu để biết chính xác nguyên nhân của vấn đề mới có thể đề ra giải pháp chính sách đúng được. Nguyên nhân nào thì giải pháp đó là nguyên tắc của phản ứng chính sách. Quá nhiều giải pháp sẽ tạo ra các dự án, đạo luật nhồi nhét, không thể thực thi được. Như thuốc chữa bệnh, mỗi giải pháp chính sách đề có phản ứng phụ. Vấn đề là những phản ứng phụ đó phải dự đoán được. Phân tích tác động của chính sách để thấy hết tất cả được mất của giải pháp chính sách. Chỉ khi được nhiều hơn mất, thì giải pháp chính sách mới nên được chấp nhận. Các phương án để giảm thiểu tác động phụ cũng cần được đề ra

Ông Nguyễn Sỹ Dũng nhấn mạnh: Truyền thông chính sách để tham vấn công chúng là rất quan trọng để nâng cao chất lượng của phản ứng chính sách.

Về công tác đánh giá để bổ sung, sửa đổi chính sách, phải có phương pháp khoa học và công cụ đo đếm phù hợp mới đánh giá được kết quả thực thi chính sách. Mỗi chính sách đều có tuổi đời của nó. Khó có chính sách đúng mãi muôn đời. Thời thế thay đổi, thì nhiều khi chính sách cũng buộc lòng phải thay đổi

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, nếu không có cách tiếp cận phù hợp thì đôi khi những người xây dựng chính sách, thể chế sẽ không lường trước được mức độ ảnh hưởng với xã hội khi được ban hành. Cần xem mỗi chính sách là một sản phẩm, từ đó có hình thức truyền thông, tiếp thị phù hợp để lắng nghe phản hồi của những đối tượng mà chính sách đó hướng đến.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn mỗi đơn vị của Bộ có sự thay đổi, xem xét lại cách tiếp cận vấn đề khi xây dựng các văn bản, đánh giá lại những tác động của văn bản đối với xã hội để thay đổi cho phù hợp hơn. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong quá trình làm, thấy sai thì sửa. Nếu không làm thì không bao giờ đến đích.

HNN (mard.gov.vn)31462