Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12 - 13/11/2020, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội thảo giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực thủy sản.Theo báo cáo tại Hội thảo, từ năm 2017 đến nay, Tổng cục Thủy sản đã công nhận 21 tiến bộ kỹ thuật, trong đó chủ yếu là tiến bộ kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, 2 tiến bộ kỹ thuật về bảo quản sản phẩm, chưa có tiến bộ kỹ thuật về sơ chế sản phẩm thủy sản. Riêng năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu nông sản được dự báo vẫn đạt khoảng 40 tỷ USD; trong đó, thủy sản là hơn 8 tỷ USD.

Tại Hội thảo, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II giới thiệu một số kết quả nghiên cứu và công nghệ nổi bật của Viện trong giai đoạn 2015 - 2020 (tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống, công nghệ nuôi, lưu trữ nguồn gen và giống, bệnh và môi trường, dinh dưỡng và thức ăn, nghiên cứu về lĩnh vực nguồn lợi thủy sản nội địa); Trường đại học An Giang báo cáo ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống cá tra, cá rô phi, cá lóc, cá sặc rằn… Ngoài ra, báo cáo của Trung tâm Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh và một số nông dân đã giới thiệu một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản thành công tại địa phương.

Tại thành phố Cần Thơ với nguồn nước ngọt thuận lợi quanh năm, việc nuôi cá tra là chủ lực, giống cá tra được cải thiện về mặt di truyền, có khả năng tăng trưởng vượt so với cá tra bình thường từ 20 – 25%, khắc phục được tình trạng đồng huyết khiến hiệu quả bị giảm sau nhiều năm chăn nuôi. Nông dân còn đa dạng hóa nhiều đối tượng nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như cá chạch, cá lóc, cá thát lát, cá cảnh, lươn, ếch, tôm càng xanh… và gần 290 ha vùng nuôi được xây dựng theo tiêu chuẩn VietGAP, BAP+ASC.

Đặc biệt, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới tạo đột phá mới trong mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, sử dụng giống tôm càng xanh toàn đực sản xuất theo công nghệ Israel tạo ra đàn tôm cái giả cải thiện tốc độ tăng trưởng, hạn chế hao hụt, cho năng suất 1 tấn/ha, lợi nhuận tăng 35 - 40 triệu đồng/ha so với nuôi giống tôm càng xanh thông thường.  

Việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản cho thấy đã có nhiều tiến bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh và tạo cơ sở chuyển nhanh nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, thúc đẩy tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo cập nhật kết quả nghiên cứu nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới đang được chuyển giao, áp dụng trong nuôi trồng, khai thác thủy sản và chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Nổi bật là nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng hiệu quả và cách làm hay được giới thiệu đến các đơn vị, doanh nghiệp, hộ dân ở các địa phương.

Hội thảo là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản vào sản xuất, vừa là dịp để các nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, nhà hoạt động khuyến nông và nông dân mạnh dạn chia sẻ thông tin để hoạt động sản xuất trong lĩnh vực thủy sản thời gian tới đạt hiệu quả cao và bền vững./

T.Hiền (mard.gov.vn)28955