Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO) tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến các nghiên cứu nông nghiệp trên toàn cầu (AGORA)”.Tham dự hội thảo có bà Imma Subirats Coll và bà IIkay Holt từ tổ chức FAO, ông Nguyễn Song Hà - Đại diện của tổ chức FAO Việt Nam, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Bắc, các viện nghiên cứu và một số tổ chức liên quan.

Với mục đích giới thiệu, phổ biến và hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác kho dữ liệu trực tuyến toàn cầu (AGORA) của FAO về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng quan về lĩnh vực xuất bản khoa học, cách tiếp cận nguồn thông tin khoa học trong nông nghiệp. Các chuyên gia của FAO cũng đã giới thiệu, hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận và sử dụng nguồn dữ liệu trên CSDL AGORA.

CSDL AGORA là một chương trình cung cấp truy cập miễn phí hoặc chi phí thấp cho các tạp chí khoa học lớn trong nông nghiệp và khoa học sinh học, môi trường và xã hội liên quan đến các tổ chức công ở các nước đang phát triển. AGORA cung cấp quyền truy cập vào các tạp chí từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới. Được dẫn dắt bởi Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, mục tiêu của AGORA là cải thiện chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục và đào tạo ở các nước có thu nhập thấp, và để cải thiện an ninh lương thực. Thông qua AGORA, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục, sinh viên và các chuyên gia khuyến nông có thể truy cập thông tin nông nghiệp chất lượng cao, có liên quan và kịp thời thông qua Internet.

T.Phương27921