Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV)/ Tổ chức Action Aid tổ chức Hội thảo tham vấn cấp vùng “Hướng dẫn Lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai Dựa vào cộng đồng vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội của địa phương.


Toàn cảnh hội thảo

Dự án “Xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai” giai đoạn 2” do Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV)/ Tổ chức Action Aid và Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp triển khai. Dự án đã và đang triển khai hoạt động đánh giá rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó của cộng đồng để đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp và hỗ trợ địa phương lập kế hoạch quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Với mục tiêu hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả có lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, Tổng cục PCTT và Action Aid đã huy động nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào lập kế hoạch PT KTXH địa phương.

Tại hội thảo, đại diện từ Bộ NN và PTNT, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính cùng đại diện các sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước sẽ tìm hiểu rõ mục tiêu, phương pháp, quy trình lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 3 hội thảo cấp vùng để các bên liên quant ham gia góp ý để đánh giá tính khả thi áp dụng, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một trong năm ổ bão của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cùng với vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa chất và các điều kiện tự nhiên khác, Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo liên quan đến biến đổi khí hậu là mối đe dọa trực tiếp đến sinh mạng người dân. Biến đổi khí hậu tiếp tục làm gia tăng tần suất và cường độ của các loại thiên tai gây ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt làm gián đoạn sản xuất và các dịch vụ quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của hàng triệu người, đặc biệt là nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương, làm suy giảm sức chống chịu của toàn xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Bà Đoàn Thị Tuyết Nga – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Phòng, chống thiên tai  cho biết “Trong những năm qua, nhiều văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai được ban hành, mục tiêu cuối cùng của các văn bản pháp lý này là nhằm định hướng và hỗ trợ các địa phương đạt được phát triển KT-XH bền vững dựa trên tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống thiên tai nói chung và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nói riêng trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH).Hoạt động lồng ghép nội dung QLRRTT-DVCĐ vào kế hoạch PT KTXH địa phương được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích vực và bền vững cho cộng đồng, nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai và xây dựng cuộc sống an toàn hơn”.

Theo Tổng cục PCTT30935