Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 20/11/2020, tại Hà Nội, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia tổ chức hội thảo Thu thập, đăng ký, công bố thông tin khoa học và công nghệ và giới thiệu phần mềm quản lý khoa học của Bộ NN-PTNT.


Ông Nguyễn Hữu Ninh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội thảo có các đại diện đến từ Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ, các Tổng cục, Viện nghiên cứu, Trung tâm, trường Đại học có đề tài nghiên cứu trực thuộc Bộ NN-PTNT. Ông Nguyễn Hữu Ninh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì hội nghị.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã có bài tham luận về các thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các chủ nhiệm đề tài theo Thông tư 14; Hướng dẫn nhập liệu nhiệm vụ KH&CN trên hệ thống thông tin KH&CN theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN.Đồng thời, các đại biểu cũng đã được đại diện của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ hướng dẫn cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn thông tin khoa học và công nghệ trên hệ thống thông tin Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn.

Thông qua hội thảo, các đơn vị đầu mối về hoạt động thông tin KHCN quốc gia và các đơn vị nghiên cứu có dịp trao đổi, thảo luận xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi ứng dụng khai thác thông tin KHCN phục vụ công tác nghiên cứu và chuyển giao phục vụ phát triển sản xuất.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL khoa học công nghệ của Bộ NN-PTNT./

T.P (mard.gov.vn)28963