Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 1/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đồng chỉ đạo cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chỉ đạo cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, đến nay, Bộ đã hoàn thành chỉ đạo xây dựng Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi tại địa chỉ trang tin điện tử https://csdlchannuoi.mard.gov.vn. Ban chỉ đạo đã tổ chức Lễ triển khai vào ngày 17/6/2022.

Về cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng, Bộ đã hoàn thành chỉ đạo xây dựng Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng theo Điều 64 của Luật Trồng trọt. Ban chỉ đạo đã tổ chức Lễ triển khai vào ngày 19/8/2022.

Về Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản, Bộ đã chỉ đạo xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ https://checkvn.mard.gov.vn. Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức Lễ triển khai vào quý I/2023.

Từ nay đến hết năm 2022, Bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục triển khai 02 dự án: "Xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025" và "Xây dựng Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu nền tảng ngành Nông nghiệp và PTNT" theo nhiệm vụ, đáp ứng tiến độ chung, đảm bảo không bị chậm; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng CPĐT, hướng đến CPS: vận hành thông suốt Văn phòng điện tử dùng chung; vận hành an toàn các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công Quốc gia; số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; Thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ NN&PTNT

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị góp phần đẩy nhanh công tác chuyển đổi số của Bộ, đặc biệt là trong xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành NN&PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay đề án đã cơ bản hoàn thiện. Đề án sẽ là kim chỉ nam, căn cứ pháp lý để triển khai công tác chuyển đổi số của ngành nông nghiệp. Thứ trưởng nhấn mạnh các yếu tố tiên quyết để công tác chuyển đổi số thành công, đó là: Nhận thức số đầy đủ, sâu sắc và toàn diện; Thế chế hoàn thiện; Hạ tầng công nghệ đảm bảo; Dữ liệu số đầy đủ, đồng nhất; Nguồn lực... Theo Thứ trưởng, chuyển đổi số chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc vì làn sóng công nghệ liên tục phát triển, sẽ không thể dừng lại. Chính vì vậy, cập nhật nền tảng số ban đầu với những yếu tố trên là rất quan trọng.

Theo Quyết định 4496/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bàn giao việc theo dõi, chỉ đạo công tác chuyển đổi số của Bộ cho Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết Thứ trưởng sẽ cùng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả cao nhất.

V.A (mard.gov.vn)31446