Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp.


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Hiện nay, Bộ NN-PTNT đang triển khai rất mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số quốc gia bằng việc xây dựng đề án chuyển đổi số ngành NN-PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số cho một số lĩnh vực ưu tiên như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ thực vật, kinh tế hợp tác. Bên cạnh đó, triển khai chuyển đổi số toàn diện theo chuỗi giá trị cho một số ngành hàng nổi bật như chăn nuôi lợn, thanh long, lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long…

Trong những tháng đầu năm 2022, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai vào thực tế sản xuất đối với một số lĩnh vực gồm: chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng… Đến nay, cơ sở dữ liệu chăn nuôi đã được công bố. Hệ thống cơ sở dữ liệu về chăn nuôi là giải pháp tối ưu cho phép các địa phương chuyển đổi số trong phát triển chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi. Dữ liệu thống kê được cập nhật liên tục, đầy đủ từ cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ góp phần quan trọng giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt nhanh, kịp thời về biến động đàn vật nuôi, dịch bệnh trong chăn nuôi, cũng như đánh giá cung, cầu thị trường để chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, từ nay đến cuối năm, Bộ NN-PTNT tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng với cây thanh long và lúa gạo, nâng cao hiệu quả giữa cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp và người trồng thanh long trong việc tổ chức sản xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu….

Bà Trần Thị Hòa - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, dự kiến ngày 19/8 hệ thống thông tin và dữ liệu cấp và quản lý mã số vùng trồng đối với trái thanh long sẽ được công bố.

Theo ông Đặng Duy Hiển - Phó Chánh văn phòng Bộ NN-PTNT, cần hình thành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thiết bị, phần mềm và triển khai dịch vụ cho thuê nhằm đảm bảo phát triển bền vững các nền tảng cho chuyển đổi số những lĩnh vực mà Bộ đang triển khai.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nêu rõ, trên cơ sở lấy ý kiến các Bộ ngành và địa phương, Bộ đang hoàn thiện Đề án chuyển đổi số trong nông nghiệp, dự kiến sẽ trình Chính phủ phê duyệt trong năm nay. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và thành viên Ban chỉ đạo phải bám sát nội dung được giao chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ đề ra.

HNN (mard.gov.vn)30982