Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covide-19"

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covide-19"

Nội dung Kế hoạch, xem TẠI ĐÂY

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ29875