Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 21/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên đã có công văn số 337/BC-SNN báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng (QLCL) vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản tháng 7/2022.Theo đó, trong tháng 7, tỉnh Phú Yên đã ban hành 15 văn bản gồm các Kế hoạch, Công văn, Báo cáo để thực hiện nhiệm vụ QLCL VTNN. Về kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng an toàn thực phẩm tháng 7/2022, tỉnh đã thực hiện phổ biến tuyên truyền các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm thông qua lồng ghép các đợt kiểm tra, thanh tra, thẩm định cơ sở.

 

Tháng 7/2022 không phát sinh chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn mới. Lũy kế đến nay toàn tỉnh Phú Yên đã có 21 chuỗi sản phẩm an toàn.

 

Về kết quả giám sát ATTP sản phẩm nguồn gốc thực vật, động vật, thủy sản, vật tư nông nghiệp, trong tháng 7/2022 tỉnh đã thực hiện lấy mẫu giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật thủy sản nuôi với 04 mẫu tôm thẻ chân trắng (đang gửi kiểm nghiệm). Đáng chú ý, kết quả 04 mẫu tôm thẻ chân trắng giám sát tháng 6/2022 đều đạt quy định.

 

Tỉnh không thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm trong tháng 7. Kết quả mẫu kiểm nghiệm tháng 6/2022 có 50/51 mẫu đạt, 01/51 mẫu không đạt (nước đá bảo quản sản phẩm có hàm lượng Hg vượt mức giới hạn cho phép).

Tháng 7/2022 đã thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản thực phẩm. Lũy kế đến nay đã có 44 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp 03 giấy chứng nhận cơ sở trồng trọt, chăn nuôi. Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, chăn nuôi trồng trọt các sản phẩm nông sản là 18 cơ sở.

Trong công tác tháng 8/2022, tỉnh sẽ tập trung góp ý xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định theo đề nghị của các Cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên phạm vi chung. Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Triển khai lấy mẫu giám sát theo Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặc biệt tăng cường hoạt động lấy mẫu kiểm tra, giám sát các cơ sở có sản phẩm đã được xác nhận sản phẩm an toàn nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Triển khai lấy mẫu giám sát các chất độc hại thủy sản nuôi theo Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật nuôi.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác kiểm tra đột xuất, phát huy tác dụng đường dây nóng (nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân) xử lý kịp thời./.

NLA (Mard.gov.vn)31130