Skip Ribbon Commands
Skip to main content 1. Thông tin về nhiệm vụ

- Tên Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật đồng bộ cho cây cà phê nhằm nâng cao giá trị gia tăng cà phê phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

- Kinh phí: 9.825.000.000 (Chín tỷ tám trăm hai năm triệu đồng)

Trong đó từ ngân sách nhà nước: 8.075.000.000 (Tám tỷ không trăm bảy năm triệu đồng)

- Thời gian thực hiện: 2018- 2021

- Cơ quan Chủ trì thực hiện: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Việt Hà

-  Các thành viên tham gia chính:

 1. Phan Việt Hà
 2. Đinh Thị Nhã Trúc
 3. TS Phan Thanh Bình
 4. Trịnh Xuân Hồng
 5. Hoàng Thị Ái Duyên
 6. Hoàng Hải Long
 7. Nguyễn Vũ Kỳ
 8. Lê Thừa Hoài Sơn
 9. Phạm Văn Thao
 10. Nguyễn Phi Hùng

2-Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

    Thời gian: 18 tháng 11 năm 2021

    Địa điểm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3-Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

    (Tải file đính kèm tại đây)29882