Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Kết quả tìm kiếm

2 kết quả tìm kiếm với từ khóa

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêm phòng cho cá rô phi bố mẹ có thể bảo vệ một phần khỏi bệnh TiLV (Tilapia lake virus) cho trứng và ấu trùng của chúng.


Khả năng lai tạo cá rô phi có khả năng kháng virus TiLV gây bệnh ở các loài cá rô phi nuôi đang tiến gần hơn một bước, nhờ một bước đột phá trong nghiên cứu bộ gien.