Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều ngày 26/4, với vai trò Trưởng khối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua và triển trai kế hoạch hoạt động năm 2021 của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giữ vai trò Phó khối trong năm nay.


Các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế ký kết Giao ước thi đua năm 2021 (Ảnh: NLA)

Theo báo cáo Giao ước thi đua năm 2021 do lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT) trình bày, nhiệm vụ hàng đầu của các Bộ, ngành trong khối đó là tăng cường thực hiện Luật số 39/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, Thông tư các Bộ, ngành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”.

Về công tác khen thưởng, trong năm nay, Khối các Bộ, ngành kinh tế TW sẽ tiếp tục triển khai chặt chẽ, nề nếp, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thành tích theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trong công tác xét khen thưởng. Phát hiện, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời để làm gương học tập, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy khả năng, phẩm chất của mình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xác minh những phản ánh, kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng, tập trung xây dựng các biện pháp chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

Tiếp thu góp ý, đề xuất của các ý kiến từ đại diện các Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thời gian qua, Bộ NN&PTNTđã dự thảo hai văn bản quan trọng gồm Giao ước thi đua và Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2021. Trong đó, đơn vị thường trực đã xây dựng văn bản theo thông lệ của Khối và có bổ sung, điều chỉnh một số nhiệm vụ để phù hợp với nội dung đặc biệt liên quan đến thi đua Đại hội Đảng XIII đã chỉ ra, đồng thời gắn với phong trào thi đua của Ban Thi đua Khen thưởng TW đã chỉ đạo. “Trong Khối luôn xác định thi đua là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và từng Bộ, ngành để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện Ủy ban QL vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - đơn vị Phó trưởng khối cho rằng ngoài trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc góp ý Luật Thi đua, Khen thưởng trong thời gian tới, tiếng nói của Khối cũng đóng góp chung cho Luật, chương trình hội thảo chuyên đề cũng rất thiết thực, tuy nhiên nên tập trung một hoặc hai chủ đề thi đua cụ thể.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị các đơn vị trong Khối cần nghiên cứu đề xuất phong trào để hưởng ứng Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia mà Chính phủ vừa phê duyệt. Các đơn vị trong Khối nên có sự lồng ghép về nội dung này trong triển khai nhiệm vụ được giao. Theo ông Toàn, Luật Thi đua, Khen thưởng đang trình Quốc hội xem xét theo đúng trình tự và dự kiến tháng 5/2022 sẽ được thông qua.

Kết thúc Hội nghị, đại diện của 8 đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế gồm: Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… đã ký Giao ước thi đua năm 2021./.

NLA (Mard.gov.vn)29448