Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vừa qua, tại tỉnh Hòa Bình, Cục Chăn nuôi, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) đồng tổ chức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Ký giao ước thi đua năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thứ nhất dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đơn vị trong Khối các Tổng cục, Cục ký giao ước thi đua năm 2023

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh; quyết tâm  hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của Bộ, ngành năm 2022”, cấp ủy, tập thể lãnh đạo, Hội đồng thi đua khen thưởng các Tổng cục, Cục các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động chuyên đề, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động, như: Chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo chuỗi sạch, hữu cơ, an toàn sinh học; Thú y chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;  đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển; nâng cao dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; phong trào xây dựng các công trình Chất lượng nhất - Tiến độ nhất - Hiệu quả nhất - An toàn nhất - Tiết kiệm nhất… 

Các thành viên trong Khối nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; công tác thi đua khen thưởng được các đơn vị tổ chức, thực hiện vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của từng đơn vị. Nhờ vậy, đã góp phần đưa ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để hoạt thành tốt nhiêm vụ được giao; nhiều chỉ tiêu phát triển đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nên kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị trao cờ thi đua Khối các Cục, Tổng cục

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đã biểu dương những kết quả thi đua của Khối các Tổng cục, Cục thuộc Bộ; và khẳng định những phần thưởng đã và đang đề nghị Đảng, Nhà nước và Bộ trao tặng là sự ghi nhận sinh động nhất cho sự nỗ lực cố gắng, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị trong thời gian tới cần kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, làm động lực để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối các Cục; yêu cầu cấp thủ trrưởng các đơn vị trực tiếp Ký kết giao ước, để thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng nói riêng và công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nói chung; tổ chức các phong trào thi đua phải dễ thực hiện, đi vào thực chất, không hình thức. 

Tại Hội nghị, đã thống nhất bầu Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là Khối trưởng, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới trung ương là Phó Khối thi đua khen thưởng các Cục năm 2023./.

Cục Chăn nuôi31800