Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ lúa hè thu năm 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất phối hợp Công ty Cổ phần Đại Thành, Ủy ban nhân dân xã Lình Huỳnh triển khai mô hình gieo sạ lúa, phun thuốc bằng máy bay. Máy bay sạ lúa có dung tích bình chứa 16 lít, thời gian sạ lúa 30 phút/ha, lượng giống sạ/lần bay là 5kg giống.


Máy bay sạ lúa tại xã Lình Huỳnh (Hòn Đất)

Ruộng mô hình và ruộng đối chứng đều gieo sạ giống lúa DS1. Hai ruộng gieo sạ cùng ngày, chung một lô đất và cùng người canh tác. Ruộng mô hình sạ mật độ 65kg/ha. Ruộng đối chứng sạ bằng máy phun phân bón với mật độ 80kg/ha. Qua thực hiện mô hình ghi nhận thời gian sạ lúa bằng máy bay và thời gian sạ lúa bằng máy phun phân bón tương đương nhau (khoảng 30 phút/ha). Sau khi gieo sạ 5 ngày cho thấy ruộng sạ lúa bằng máy bay tuy có lượng giống ít hơn nhưng lúa lên dày và đều hơn so với ruộng sạ bằng máy phun phân bón.

So ruộng đối chứng, ruộng lúa sạ bằng máy bay có lượng phân đạm và lân thấp hơn từ 5-10kg/ha (do ruộng sạ bằng máy bay lúa lên đồng đều hơn ruộng đối chứng nên không cần phải dặm thêm phân bón); có lượng lúa giống 65kg/ha, ít hơn 15kg/ha, giảm được 195.000 đồng/ha tiền lúa giống. Ruộng trình diễn lợi nhuận 25.956.000 đồng/ha, cao hơn 466.000 đồng/ha so với ruộng đối chứng sạ bằng máy phun phân bón.

Qua thực hiện mô hình trên cho thấy, việc sử dụng máy bay phun thuốc để gieo sạ lúa trên địa bàn xã Lình Huỳnh bước đầu mang lại hiệu quả cho nhà nông và được nông dân tham gia tìm hiểu. Mô hình mang lại một số lợi ích: Hướng việc sản xuất nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân; giảm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên; giảm bớt công lao động. Tuy nhiên, một số nông dân còn băn khoăn các vấn đề như thời tiết ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa; giá dịch vụ phun thuốc, sạ lúa còn cao (450.000 đồng/ha, cao hơn 200.000 đồng so với sạ bằng máy phun phân bón); máy bay sạ lúa vận hành phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao nên nông dân khó tiếp cận; mặt bằng đồng ruộng chưa được bằng phẳng, đồng đều...

kiengiang.gov.vn28887