Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bàn giao 8.400 con cá lăng giống, 42 kg thuốc phòng, trị bệnh cá và 9.950 kg cám hỗn hợp (cấp đợt 1) cho các hộ nông dân tham gia chương trình phát triển nuôi cá lồng bè trên vùng sông, hồ đập tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn và xã Bắc La, huyện Văn Lãng.


Bàn giao cá lăng giống cho các hộ tham gia chương trình phát triển nuôi cá lồng bè đặc sản

Năm 2021, Lạng Sơn phát triển thêm 30 lồng cá theo hướng thủy đặc sản tại vùng hồ đập Phai Thuống, thuộc xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (03 hộ thực hiện 10 lồng) và vùng hồ đập Thác Xăng thuộc xã Bắc La, huyện Văn Lãng (10 hộ thực hiện 20 lồng). Tham gia chương trình, các hộ nông dân được Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị con giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng, trị bệnh cho cá. Trước khi nhận vật tư hỗ trợ, các hộ tham gia chương trình và nhân dân trong vùng hồ đập đã được tập huấn trang bị kỹ thuật nuôi cá lồng bè.

Hoạt động của chương trình phát triển nuôi cá lồng bè nhằm hỗ trợ nông dân tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy đặc sản, khai thác tối đa diện tích mặt nước ở các lưu vực sông và hồ chứa, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

 

khuyennong.vn29526